Realistisch Praktijkgericht Belevingsgericht

Tabletop Corporate Crisismanagement

Crisismanagment MKB

Succesvol crisismanagement begint met het schrijven van een crisisplan en het inrichten van de crisisorganisatie. Om het crisisplan van papier naar praktijk te brengen, is het noodzaak om bij alle betrokkenen voldoende kennis en draagvlak te creëren. Hiervoor is de Tabletop Corporate Crisismanagement ontwikkeld.

Alle aspecten komen aan bod

In de Tabletop Corporate Crisismanagement komen alle aspecten van de interne crisisorganisatie, het crisisplan en de invoering ervan aan bod. Het laat zien welke keuzes er te maken zijn en waarom.

Praktische toepassing

Aan het einde van de tabletop worden aan de hand van een kort maatwerkscenario de eigen procedures en processen gezamenlijk doorlopen. Omdat deelnemers zich op die manier een goed beeld kunnen vormen van wat er op het gebied van crisismanagement in de eigen organisatie is geregeld of waar nog uitdagingen liggen.

Voor wie bedoeld

De Tabletop Corporate Crisismanagement is dan ook bedoeld voor directie, bestuur en management van een organisatie en voor alle leden die deel uitmaken van de interne crisisorganisatie.

Realistisch Praktijkgericht Belevingsgericht