Realistisch Praktijkgericht Belevingsgericht

BHV Trainingen

Crisicom verzorgt diverse trainingen, waaronder Omgaan met Agressie en Geweld en een training voor de preventiemedewerker.
Voor al onze trainingen geldt: ‘Je moet het zelf doen om het te onthouden.’
Ofwel: praktisch trainen, handen uit de mouwen. Dóen om te ervaren.

 1. Wat zegt de Wetenschap over het belang van trainen en oefenen?

  Wetenschappelijk gegeven: Kennis zakt nu eenmaal weg
  Voor iedereen herkenbaar: als men langere tijd kennis niet gebruikt is deze niet vanzelfsprekend 1,2,3 paraat wanneer het acuut nodig is.De wetenschap heeft dit ook aangetoond: kennis moet regelmatig herhaald worden om in het geheugen te blijven. Het blijkt namelijk dat hoe goed ook we iets leren, kennis die niet regelmatig gebruikt of op een andere manier herhaald wordt wegzakt, en steeds moeilijker op te roepen wordt. Totdat de kennis zo moeilijk vindbaar is dat we het ‘vergeten’ zijn.

  Wetenschappelijk bewijs voor de leercurve, die ook wel de ‘vergeetcurve’ genoemd wordt. Wij zien dit regelmatig tijdens de lessen en trainingen. Cursisten die langer geleden een training hebben gevolgd handelen niet vanzelfsprekend, moeten langer nadenken, zijn bovendien onzeker en nemen niet altijd, uiteindelijk, de juiste beslissing. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat reanimatievaardigheden al na tien (!) weken afnemen. Deze vaardigheden zal de BHV’er het minst toepassen.

  Dat daardoor snel en adequaat handelen ineens niet meer zeker is, is een logische gevolgtrekking. In geval van een onwelwording van een collega en het direct vereiste juist handelen gezien de beschikbare tijd (bij een hartstilstand bijvoorbeeld!), gaat het meteen verder dan de vaardigheden. Factor tijd wordt heel belangrijk en waar het ‘ineens’ feitelijk om gaat. Het gaat over het wel of niet kunnen redden van het leven van de collega. Brand? Niet veel anders. Binnen 3 minuten kan een kamer in lichterlaaie staan.

  Ervaren is eigen maken
  Wat heb je dan aan een basiscursus bedrijfshulpverlening als vervolgens de kennis en ervaring niet wordt bijhouden? Júist die ervaring is zo ontzettend belangrijk. Waarom oefent de brandweer, die ontelbaar veel keren vaker wordt ingezet dan de BHV’er, zo regelmatig alle vaardigheden? Snelheid, juistheid. Adequaat en effectief. Niet nadenken, maar doen. Eigen maken, want elke seconde telt.

Realistisch Praktijkgericht Belevingsgericht