Realistisch Praktijkgericht Belevingsgericht

Crisismanagement volgens Crisicom

Crisisplan

Beleid en opzet van de interne crisisorganisatie worden schriftelijk vastgelegd in een crisisplan. Dat geeft duidelijkheid over wie er wat gaat doen in een crisis en hoe dat gebeurd.

Maar een crisisplan is niet genoeg. Op het moment van crisis is er namelijk niemand die het crisisplan erbij pakt. Daar is gewoonweg geen tijd voor.

Wat dan helpt zijn stappenplannen, checklists en factsheets. Direct voorhanden, overzichtelijk, volgordelijk en vooral duidelijk. Dat werkt heel goed, omdat iedereen dan precies weet wat er moet gebeuren, wie dat doet, in welke volgorde en langs welke weg. Het maakt complexe zaken eenvoudig.

Realistisch Praktijkgericht Belevingsgericht