Realistisch Praktijkgericht Belevingsgericht

Hoe werkt Veilige Vrijdag

Veiligheid ontstaat niet door regels of procedures, maar door het handelen van mensen‘.

Benno Baksteen, Nederlands luchtvaartdeskundige, oud-gezagvoerder, VNV-voorzitter en sinds 1998 is voorzitter van Dutch Expert Group Aviation Safety.

Veilige Vrijdag: even terugkijken op de afgelopen week en vooruitkijken naar de komende week.

o   Hoe veilig was de afgelopen week? Wat ging goed of wat kan beter?
o   Hoe veilig kan daardoor de komende week zijn?

Neem Veilige Vrijdag als vast agendapunt op:

√ in het werkoverleg

√ in het BHV-overleg

√ in het veiligheidsoverleg

√ op de agenda van de OR

√ op de agenda van directie, management en

√ op de agenda van raad of college van bestuur

√ en… op de agenda van de BHV-verantwoordelijke, want…

… vergeet de nieuwe collega niet!
Dus kijk ook even naar de 1e van de maand, de datum en dag dat doorgaans de meeste nieuwe collega’s starten. Je kunt er niet vanuit gaan dat de nieuwe collega meteen de risico’s (her)kent die aan het werk (of pand) verbonden zijn. Zorg ervoor dat de meest belangrijke aandachtspunten (zoals interne alarmnummer, vluchtweg, kennismaken BHV’ers) onderdeel uitmaken van de introductie.

Met Veilige Vrijdag pakt u als BHV-organisatie het momentum binnen een organisatie.

Wij (als BHV-organisatie met elkaar, met alle collega’s, met en voor iedereen) gaan structureel aan de slag met de veiligheid binnen de organisatie.’

 1. Maak Veilige Vrijdag onderdeel van gesprek op diverse niveaus

  Maak Veilige Vrijdag onderdeel van gesprek op diverse niveaus binnen uw organisatie:

  Stimuleer de dialoog. Maak veiligheid vanzelfsprekend onderwerp van gesprek op diverse niveaus binnen uw organisatie. Het gaat erom dat de aandacht voor veiligheid op structurele basis plaatsvindt, met het oog op bedrijfscontinuïteit.

  √ Op Strategisch niveau                   Raad of College van Bestuur / Directie / Management
  √ Op zogenoemd Tactisch niveau    Hoofd BHV – middle management
  √ Op Operationeel niveau                 BHV’ers / medewerkers – uw collega’s op de werkvloer

  Kortom: bij iedereen dus.

  Is er draagvlak? U kunt het draagvlak vergroten door collega’s actief te betrekken bij de doelstelling van Veilige Vrijdag. Het is belangrijk hen daarbij daadwerkelijk inspraak te geven.

  Maak elkaars veiligheid onderwerp van gesprek.
  Niet omdat het moet.
  Omdat het vanzelfsprekend is.
  Schijnveiligheid

  Wanneer u deel uitmaakt van een groep collega’s geldt: wat u wel opvalt en als een probleem ziet, valt de ander mogelijk niet eens op. Waarneming is bij iedereen anders. Een opgedane ervaring kan daarbij ook nog meespelen. Luidt het spreekwoord niet: ervaring is de beste leermeester? Van datgene wat je zelf hebt meegemaakt leer je toch het meest? De spreekwoorden zijn er niet voor niets. Ze komen voort uit ervaring. Goed voorbeeld doet goed volgen. Verantwoordelijkheid voor veiligheid gaat om houding en gedrag van iedereen. Van hoog tot laag. Omdat er dus verschil in risicobeleving kan zijn, is het van belang dat er regels zijn die voor iedereen tot een basis dienen en die niet tot misverstanden kunnen leiden.

  Maar… pas op voor schijnveiligheid. Slechts het opstellen van regels omdat het moet heeft geen nut, integendeel. Men moet de gedachte erachter wel snappen, zich bewust zijn van nut en noodzaak. Wat dan regelmatig wel weer om de hoek komt kijken is dat het verleidelijk is om achterover te leunen en gemakkelijker te worden. Het is immers geregeld?

  Hoe duidelijk u de regels ook maakt, het gaat erom hoe goed iedereen ze naleeft.

Realistisch Praktijkgericht Belevingsgericht