Realistisch Praktijkgericht Belevingsgericht

Visie Missie Concept

Onze visie
Wij willen toonaangevend zijn in het realiseren van een positief veranderde bewustwording van veiligheid in relatie tot continuïteit.

Onze missie
Niet de wetgeving maar inzicht in nut en noodzaak en het belang van bedrijfscontinuïteit, zou voor een organisatie het uitgangspunt voor het treffen van veiligheidsmaatregelen moeten zijn. Onze missie is dat er een omslag komt van ‘moeten’ naar ‘willen’ en dat vanuit die bewustwording een ieder zorg draagt voor veiligheid en continuïteit; vanuit het besef dat veiligheid van ons allemaal is.

Crisicom is voor al haar klanten een partner op het gebied van veiligheid. Bij al onze klanten wordt op een veilige en verantwoorde wijze gewerkt. Bij onverwachte calamiteiten handelen professionals doordacht en op gecontroleerde wijze volgens robuuste, bovenal praktische en weldoordachte plannen en procedures.

Ons concept
Wij geloven erin dat veiligheidsbewustzijn binnen organisaties bereikt wordt door een integrale benadering van crisissituaties. Organisaties die voor onze benadering kiezen, handelen altijd effectief en efficiënt als crisissituaties zich voordoen. Crisicom gelooft erin dat partnership bij de vormgeving, handhaving en vernieuwing van de BHV-en Crisismanagementorganisatie leidt tot optimale veiligheid binnen organisaties.

Crisicom zet trainingen en oefeningen in op het gebied van BHV en crisismanagement volgens samen met de klant ontwikkelde plannen en procedures en effectieve communicatie bij calamiteiten. Wij hanteren hierbij de allerhoogste kwaliteitseisen, die wat ons betreft gelden voor professionals, het verantwoordelijk management en de middelen die ingezet worden.

Realistisch Praktijkgericht Belevingsgericht