Veilige Vrijdag Tips

Wij geven u graag onderstaande tips als leidraad mee:

Organisatie

Personeel – Voldoende BHV’ers aanwezig? (Ook bij vakantie, ziekte, verlof en vertrek?)
Procedures beschreven en actueel?
Ontruimingsplattegronden actueel en
Ontruimingsplattegronden toegankelijk c.q. leesbaar voor alle BHV’ers?
Bent u inzetbaar?
Kent u uw BHV team?
Kent u uw pand? (Ook buiten uw werkplek?)
Bent u herkenbaar als BHV’er?

Opleiden Trainen Oefenen

Bent u opgeleid?
Wordt u bijgeschoold?
Wordt u getraind?
Oefent u regelmatig? (Met het BHV-team, maar ook met de gehele organisatie?)
Realiseert u zich dat u op ieder moment als BHV’er paraat moet staan en inzetbaar moet zijn?

Materialen, middelen en techniek
Een goed getrainde BHV’er weet wat hij kan doen en ook welke hulpmiddelen hij daarvoor nodig heeft.

EHBO

Heeft u voldoende materialen voor handen om EHBO te kunnen verlenen?
EHBO koffer?
Pleisterdispenser?
AED?

BCO 

Heeft u voldoende materialen om actie op het gebied van BCO te ondernemen?
Brandblusmiddelen
Portofoon/communicatiemiddel
Is de verzamelplek gemarkeerd?

Techniek

BMI in orde?
Ontruimingsinstallatie?
Vluchtwegaanduiding?
Zijn de nooduitgangen herkenbaar en vrij?
Controleert u periodiek op aanwezigheid en werking van materialen en middelen?
Zijn er materialen die een onderhoudscontract hebben?
Wat zijn de aansluitnummers bij de instanties/organisaties, wat is hun (nood)telefoonnummer?

Nazorg

Is de nazorg georganiseerd (vastgelegd)?
Opvang voor de bezoekers/collega’s?
Opvang voor de BHV’er zelf?

Tips voor de rondgang

Loopt u periodiek zelf de controles of wordt tussen meerdere BHV’ers afgewisseld?
In teamverband of in koppels?
Op vaste tijdstippen?
Aangekondigd of onaangekondigd?
Zorgt u ervoor dat u toegang heeft tot het hele gebouw?
Zit u regelmatig met het Hoofd BHV om de tafel? Met VeiligeVrijdag op de agenda?
Stelt u informatieve vragen aan niet-BHV’ers?
Weten uw collega’s niet-BHV’ers, wie de BHV’ers zijn binnen hun organisatie?
Doet u een hesje aan tijdens de rondgang? Bent u herkenbaar?)
Bent u bereikbaar voor een niet-BHV’er, bijvoorbeeld om een signalering door te geven?
Doet u als BHV’er hier wat mee, welke actie(s) onderneemt u?

The safety of the people shall be the highest law.’
Marcus Tullius Cicero, Romeins Staatsman 106-43 v. Chr.

 1. Tips voor uw eigen veiligheid en die van uw collega

  Test u nog even verder mee, voor uw eigen veiligheid en voor die van uw collega?

  Ruimte houden voor toegang professionele hulpverlening
  Houd toegang vrij naar en bij nooduitgangen; geen auto’s, fietsen, scooters parkeren
  Geen pallets of containers plaatsen voor een nooduitgang. De nooduitgang moet van binnenuit te allen tijde open kunnen
  Zet geen dozen, rolcontainers, pallets enzovoort bij of voor een nooduitgang
  Houd ruimte voor toegang van de professionele hulpverlening
  Dit geldt ook voor een hoogspanningsruimte, meterkast et cetera
  Hang geen jas over een brandblusser of brandhaspel
  Laat geen (laptop)tassen op grond of in gangpaden slingeren. U zult de eerste niet zijn die in paniek struikelt over spullen die her en der liggen.
  Doet alle noodverlichting het?
  Geen gladde vloeren?
  Ontruimings- of vluchtwegplattegrond: hangt deze op de juiste plek, op de juiste wand?
  Klopt de plattegrond (nog)? Er is sinds de plaatsing niet verbouwd?

  Werkt u wel eens op een andere locatie, op een andere vestiging?

  Bent u daar ook (automatisch) BHV’er?
  Geldt hier dezelfde procedure?
  Is het interne alarmnummer hetzelfde?

Realistisch Praktijkgericht Belevingsgericht