Realistisch Praktijkgericht Belevingsgericht

Veilige Vrijdag

Vanzelfsprekend!

Privé, in onze eigen vertrouwde omgeving doen we aan risicomanagement. Geheel Vanzelfsprekend.

Privé hebben we allemaal – algemeen gesteld – vanzelfsprekend een verzekeringspolis. Ruitschade, aansprakelijkheid, brand of ook op ons leven: we sluiten verzekeringen af en zijn voorbereid op iets wat misschien nooit aan de orde zal zijn. Maar áls we het nodig hebben, dan hebben we in ieder geval de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen. We zijn voorbereid en verzekerd om schade te beperken en zoveel als mogelijk te controleren en te beheersen.

Het is goed mogelijk dat u niet wekelijks een Veilige Vrijdag op de agenda heeft staan, maar dat dit tweewekelijks, eens per maand of per kwartaal is. Grotere tussenpozen dan een kwartaal is zeker niet aan te raden. Uit de praktijk blijkt dat er altijd ‘zomaar’ weer wat in sluipt. Dan is er bijvoorbeeld toch een kleine verbouwing geweest, is toch die nooduitgang geblokkeerd, werkt de noodverlichting niet of is een van de verbandtrommels niet meer compleet.

Helaas, zo herkenbaar…

De praktijk wijst helaas zo vaak uit: er moet eerst iets fout gaan en daarna worden pas maatregelen genomen of worden bestaande regels en procedures weer een keer onder de loep genomen. Als voorbeeld een ‘simpele’ inbraak. De politie maakt het proces verbaal op na de inbraak. Ondertussen, na de inbraak, heeft u geregeld dat het hang- en sluitwerk wordt vervangen en dat extra beveiliging wordt ingesteld. U onderneemt ogenblikkelijk actie. U moet er niet aan denken dat ze nog een keertje bij u binnen komen, de boel vernielen en aan uw spullen zitten. Het gevoel van onveiligheid en onzekerheid kan echter blijven knagen, ondanks alle vervolgmaatregelen die u, vanzelfsprekend, treft.

 1. Bewustwording: Veiligheid is van ons allemaal

  Crisicom werkt aan de bewustwording dat veiligheid van ons allemaal is. Dit doen we vanuit onze overtuiging dat veiligheid geen absoluut begrip is. Het is een proces dat regelmatig aan veranderingen en aanpassingen onderhevig is, door interne wijzigingen of verplichtingen vanuit de overheid. Je zal moeten blijven sturen, spiegelen en schakelen. Helaas zijn kosten van investeringen hierin wel kwantificeerbaar, terwijl opbrengsten van het opvangen van niet te voorspellen gebeurtenissen dat niet zijn. Besparingen zijn dan verleidelijk, maar kunnen leiden tot sluipende en onzichtbare aantasting van het veiligheidsniveau.

  Prof. mr. Pieter van Vollenhoven omschrijft het zo: ‘Veiligheid kost een hoop geld. En je moet investeren in iets wat je hoopt nooit nodig te hebben. Dat is het probleem.

  Door het zelf opstarten van meerdere initiatieven en ook door deelname en sponsoring van acties van derden, dragen wij onze missie en visie uit.

 2. 'Casual Friday'

  Op vrijdag gaat het er in veel organisaties dikwijls wat meer ongedwongen aan toe. Het aantal afspraken met bezoekers ligt op een vrijdag doorgaans lager dan op andere weekdagen. Het begrip ‘Casual Friday’ sluit op dit alles aan met het toestaan van een meer informele kledingstijl. Een vrijdag is daarom in zijn geheel wellicht meer ‘casual’. Zorg ervoor dat u ook op deze dag aandacht hebt -en houdt!- voor (uw eigen) veiligheid. We willen hiermee zeker niet zeggen dat u op vrijdag in uw hoofd al bezig bent met de plannen voor het weekend. Toch kan iets meer ‘casual’ zomaar ineens een keer meer ‘serious’ zijn.

 3. Oog voor Continuïteit

  VeiligeVrijdag suggereert misschien dat het om een momentopname gaat, dat het om de vrijdag gaat. Uiteraard gaat het om het checken van de veiligheid op álle dagen van de week. Wel is het aan te raden, met het oog op continuïteit, om hiervoor een vaste dag aan te houden. De vrijdag kan dan heel geschikt zijn.

  Een snelle veiligheidscheck: als er (op vrijdag) minder mensen op kantoor aanwezig zijn, betekent dit dan ook per consequentie dat er minder BHV’ers zijn? En, indien aanwezig, zijn ze dan wel allround inzetbaar? Hoe vanzelfsprekend is dit?

  Tegenover de minder drukke dagen staat dan weer de doorgaans drukke dinsdag en donderdag. Deze drukke dagen vragen om andere aanpassingen dan op een meer rustige dag. Ook op deze drukke dagen is het aantal BHV’ers van groot belang. Evenals het feit dat de wijze van alarmeren in een groot pand met meerdere verdiepingen of vleugels een heel belangrijk aandachtspunt is! Is bekend hoeveel mensen zich in een bepaald deel van het gebouw bevinden, op een drukke of juist ook op een rustige dag?

Realistisch Praktijkgericht Belevingsgericht