Omgaan met Bomdreiging of Poederbrief

Echt of vals, een bommelding is niet mals…
Wanneer je, tijdens je werk, plotseling wordt geconfronteerd met een serieus klinkende bommelding, is het prettig als je getraind bent in het afhandelen van dergelijke meldingen. En als je ook weet wat je daarna moet doen, wat de BHV doet en wat de politie doet. In deze training krijgt de ontvangst van een telefonische bommelding ook de nodige aandacht. Zo wordt geoefend in het ontvangen van de melding, het uitvragen van de melder en het alert zijn op achtergrondgeluiden en andere informatie.

Een indringende workshop van een dagdeel. We gaan uitvoerig in op het omgaan met bomdreiging. Alle mogelijke scenario’s komen aan bod: of het nu gaat om verdachte voorwerpen, een telefonische bommelding of een opgegraven vliegtuigbom.

Realistisch Praktijkgericht Belevingsgericht