Realistisch Praktijkgericht Belevingsgericht

BHV en Het Nieuwe Werken

BHV en Het Nieuwe Werken: is er in geval van een calamiteit wel een BHV’er binnen?

Veel bedrijven omarmen Het Nieuwe Werken, HNW. Tijd- en plaatsonafhankelijk werken.
Dan rijst direct ook de vraag: is bekend hoeveel BHV’ers er binnen zijn, wie en waar? Is de BHV in staat om snel, veilig, adequaat en effectief handelend op te treden?

Een werkdag hoeft niet meer te bestaan uit een dag op de zaak tussen 9.00 en 17.00 uur. Vanuit facilitair beheer bezien heeft HNW specifieke aandachtspunten. Denkt u aan schoonmaak, beveiliging en ICT, maar ook aan herinrichting van bestaande werkplekken of zelfs herinrichting van het hele gebouw.

Indien u organisatorisch en beleidsmatig verantwoordelijk bent voor de opzet en instandhouding van de BHV-organisatie zult u mogelijk aan de herinrichting van de BHV nog een behoorlijke klus hebben.

De alarmering en respons zal opnieuw bekeken moeten worden. Misschien dat gewerkt moet gaan worden met ‘BHV’ers van Dienst’ of een vergelijkbaar systeem om de hulpverlening binnen de openstellingtijden te borgen. Maar de Coördinator BHV zal vooral ook pr-technieken moeten aanwenden om de nieuwe opzet van de BHV en de veiligheid bij HNW ‘verkocht’ te krijgen binnen de eigen organisatie. Alleen met commitment van een ieder binnen het bedrijf, kan veiligheid binnen HNW worden geborgd.

Aanpassing van uw bedrijfshulpverleningsorganisatie vereist maatwerk.

Diverse zaken moeten in kaart worden gebracht voordat de herinrichting van de BHV-organisatie plaats kan vinden. Herindeling werkplekken en het gebouw versus de aanwezigheid van mensen. Herinrichting betekent niet automatisch dat er ‘dus’ extra BHV’ers nodig zijn. Misschien kunt u juist wel met minder toe. Wij kijken graag met u mee en adviseren.

Realistisch Praktijkgericht Belevingsgericht