Bedrijfsnoodplan Online

Het ontwerpen en beheren van een goed functionerend bedrijfsnoodplan is veelomvattend. Een bedrijfsnoodplan moet enerzijds alle risico’s en scenario’s bevatten en anderzijds praktisch uitvoerbaar en flexibel zijn. En uiteraard, mag ook het onderhoud niet te veel tijd en geld kosten.

U wilt:

• dat uw bedrijfshulpverleningsorganisatie altijd voldoet aan wettelijke eisen
• dat uw bedrijfshulpverleningsorganisatie optimaal kan functioneren bij calamiteiten
• dat uw bedrijfshulpverleningsorganisatie voortdurend up to date is en
• dat in ieder geval de leden van de BHV-organisatie daarvan op de hoogte zijn

……….en dat u daardoor tijd over houdt voor andere relevante zaken.

Het ‘Bedrijfsnoodplan Online’ biedt u DIGITAAL de mogelijkheid dit proces eenvoudig beheersbaar te maken.

Het Bedrijfsnoodplan Online, een digitaal plan:
• biedt op een eenvoudige wijze toegang tot informatie. De site is op elk moment van de dag, waar dan ook, via een “persoonlijke” site te raadplegen. Dat betekent dat iedereen te allen tijde op de hoogte kan zijn van de geldende procedures
• biedt één centraal informatiepunt. Hierdoor is het niet meer mogelijk dat verouderde versies in omloop zijn
• biedt de mogelijkheid informatie eenvoudig aan te laten passen
• geeft procedures weer door middel van grafische instructiekaarten. Deze kaarten zijn duidelijk en snel te raadplegen bij calamiteiten. Hierdoor zijn procedures eenduidig, zodat de kans op succesvol handelen bij calamiteiten zo groot mogelijk is
• is eenvoudig uit te breiden met procedures voor extra vestigingen. Één plan dient als masterplan. Op deze wijze worden procedures binnen de gehele organisatie eenduidig gehouden.

Bedrijfsnoodplan Online houdt in dat wij voor u een goed functionerend bedrijfsnoodplan ontwerpen, conform alle relevante regelgeving en normeringen, en wij bieden dat digitaal aan, via het internet.

Het Bedrijfsnoodplan Online bevat de volgende elementen: beschrijving van de organisatie, het BHV-team, de risico’s en de alarmering. Grafische instructiekaarten, veiligheidsplattegronden en vluchtwegplattegronden maken het geheel compleet.

Dit bedrijfsnoodplan is door geselecteerde gebruikers overal en op elk moment van de dag te raadplegen via een “persoonlijke” website met behulp van een standaardbrowser.

 1. Bedrijfsnoodplan Online Interactieve Module

  Bedrijfsnoodplan Online Interactieve Module (optie)
  Een optie is om aan het Bedrijfsnoodplan online een interactieve module te koppelen. Door toevoeging van de module interactief is het daardoor mogelijk de inhoud van de website zelf te beheren. Alle leden van de site worden automatisch per e-mail geïnformeerd over de inhoud van de wijzigingen.

  De module interactief biedt:

  • de mogelijkheid om specifieke zelf (in eigen beheer) bepaalde inhoudelijke wijzigingen door te voeren
  • informatie en wijzigingen automatisch onder (een selecte) groep van) medewerkers te verspreiden
  • na wijziging, maar voor verspreiding onder de medewerkers een externe kwaliteitscontrole uit te laten voeren
  • de mogelijkheid om bedrijfshulpverleners en medewerkers te toetsen op de kennis van noodprocedures
  • de mogelijkheid om voorlichting te geven over de noodprocedures, bijvoorbeeld voor nieuwe medewerkers en bezoekers
  • ongevallen, gevaarlijke situaties, controle van voorzieningen, brandmeldinstallaties, etc. te registreren en documenteren
  • een digitale agenda bij te houden voor het communiceren van bijvoorbeeld oefeningen
  • directe toegang tot rapportages van oefeningen en opleidingen
  • inzage te krijgen in het gebruik en de gebruikers van diverse informatie
  • te rapporteren per e-mail en online (binnen het systeem)
  • een (intern) discussieplatform te gebruiken.

  Voor zowel het Bedrijfsnoodplan Online als de module interactief geldt dat de toegang tot de website is beperkt tot geregistreerde gebruikers. Alleen zij hebben de mogelijkheid om gegevens op de website te raadplegen. Registratie gebeurt door middel van een registratiecode. Aan bepaalde registreerde gebruikers, zoals bijvoorbeeld een Hoofd bedrijfshulpverlening of een lid van het crisismanagementteam kunnen extra rechten worden toegekend. Met deze extra rechten kan een gebruiker zelf wijzigingen aanbrengen (optie: interactief) om bijvoorbeeld namen en telefoonnummers te wijzigen of de beschrijving van technische installaties aanpassen. Ook kunnen (verplichte) rapportages van oefeningen bijgehouden worden.

  Wij leveren u het bedrijfsnoodplan in de vorm van een website die is geïnstalleerd op een openbaar domein dat exclusief voor u als opdrachtgever is gereserveerd. De grafische veiligheidsplattegronden, vluchtwegplattegronden en instructiekaarten stellen we u als beveiligde PDF-documenten via de website beschikbaar.

Realistisch Praktijkgericht Belevingsgericht