Realistisch Praktijkgericht Belevingsgericht

c

Brandbestrijding

Voor elke brand is een bepaald type blusser het meest geschikt. In de kolom hiernaast vindt u onder elkaar de brandblusdeken, de brandslanghaspel alsmede drie types blussers: sproeischuimblusser, CO2-blusser en poederblusser.

Blusmiddelen en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Crisicom werkt met blussers met een keurmerk, in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Onze schuim- en CO2-blussers zijn voorzien van een milieukeur, en voldoen aan de vastgestelde eisen voor Brandblusmiddelen (BBM.4, volgnr. MK.64).

  1. Wat is het verschil in blusmiddelen?

    Dat hebben we onder elkaar gezet in deze Blog!

Realistisch Praktijkgericht Belevingsgericht