Mystery Victim

Mystery Victim geeft precies aan hoe de BHV-organisatie ervoor staat.

Meten is weten! Hiertoe wordt uw vestiging op willekeurige dagen en tijdstippen bezocht door een mystery victim, tezamen met een observant. In uw gebouw zal de mystery victim iets overkomen waarvoor hulp van de BHV nodig is. De observant meet vervolgens de snelheid van alarmering en respons en de wijze van optreden van uw BHV’ers. Dit wordt na afloop direct met de betrokken bedrijfshulpverleners geëvalueerd, waardoor het ook voor hen een waardevol leermoment is. Daarna wordt nog een ander scenario gedraaid om verbeterpunten direct op te laten pakken of om meerdere BHV’ers gelegenheid te geven te reageren.

 1. Mystery Victim test uw BHV-organisatie op het volgende:

  Zaken die tijdens de Mystery Victim scan aan de orde komen zijn onder andere:

  • opzet, inrichting en continuering interne bedrijfshulpverleningsorganisatie
  • het bedrijfsnoodplan
  • controle van middelen (o.a. BHV-kasten, brandblusmiddelen)
  • geoefendheid van de BHV-organisatie
  • kennis bij de BHV-organisatie
  • communicatie en de algemene veiligheid.

  Het betreft hier een momentopname, die echter wel al veel input kan geven om uw BHV-organisatie te verbeteren en het optreden te optimaliseren. De waarde van deze BHV-scan neemt steeds meer toe en levert een bijdrage aan het optimaliseren van uw BHV-organisatie wanneer u meerdere bezoeken per jaar inplant. Ook weer in verschillende periodes en ook op verschillende dagen van de week. Zelfs op verschillende tijden van de dag. Denk aan het verschil in bezetting door parttimers, bezetting door HNW enzovoort. Door ook nog met verschillende scenario’s te werken, verbetert u continu de skills, processen en procedures van uw BHV’ers en de gehele organisatie.

Realistisch Praktijkgericht Belevingsgericht