Maatwerkoefeningen

Een ontruim(ings)oefening wordt vaak gezien als oefening van en voor de eigen bedrijfshulpverleningsorganisatie.

Voor een deel is dit correct. Van belang is dat juist ook de niet-BHV’ers, alle aanwezigen, oefenen in het veilig en snel verlaten van het pand in geval van een calamiteit. De deur waar men ’s ochtends door naar binnen komt is in een groot aantal gevallen niet de dichtstbijzijnde vluchtroute. Daarom is het van groot belang, zo niet levensbelang, dat wordt geoefend in het ontruimen van een pand, of een deel van een pand.

In onderling overleg wordt de zwaarte van de ontruimingsoefening bepaald. Deze is medeafhankelijk van de doelstellingen van de oefening en het niveau van de bedrijfshulpverleningsorganisatie(s) in het pand.

 1. 3 belangrijke aandachtspunten bij een ontruimingsoefening

  Er zijn 3 belangrijke aandachtspunten bij een ontruimingsoefening:

  1. het oefenen van de BHV-organisatie
  2. het bekendmaken van de procedures bij alle aanwezigen in het gebouw
  3. het testen van plannen, procedures en operationele afspraken.

  Aan ‘slechts’ een bedrijfshulpverleningsplan in de kast heeft ten slotte niemand iets, het moet worden getest in de praktijk!

 2. Soorten ontruimingsoefening

  Eenvoudige, aangekondigde, ontruimingsoefening

  De meest eenvoudige oefening bestaat uit het activeren van het ontruimingsalarm, waarna de ontruiming in gang wordt gezet. De doelstelling van deze oefening is: controleren of alle medewerkers (waaronder de BHV’ers) op de hoogte zijn van de geldende procedures en deze correct toepassen. Zijn de beschikbare nooduitgangen en vluchtwegen bekend? Zo ook de locatie van de verzamelplaats? Hoe is de aansturing van de BHV-organisatie door het Hoofd BHV? Worden plannen en procedures uitgevoerd zoals in het ontruimingsplan is beschreven en worden de operationele afspraken nagekomen? In een bedrijfsverzamelgebouw komt hier nog de communicatie tussen de verschillende (BHV-)organisaties bij. Onze waarnemer staat bij het centrale punt (meestal de receptie) om de aansturing van het Hoofd BHV en de uitgezette acties te beoordelen en de tijdsduur van alarmering tot volledige ontruiming op te nemen. Na afloop leidt onze waarnemer de evaluatiebijeenkomst.

  Deze aangekondigde oefening op basis van bovenstaande opzet past bij BHV-organisaties voor wie dit één van de eerste ontruimingsoefeningen op de eigen locatie is. In de bijlage vindt u een productinformatieblad, waarin een aantal uitgangspunten voor de verschillende soorten oefeningen is beschreven.

  Realistisch scenario, onaangekondigde oefening

  Deze ontruimingsoefening is gecompliceerder dan een eenvoudige ontruimingsoefening. Voorafgaand aan de ontruiming stellen wij een realistisch scenario op, dat past in het risicoprofiel van de organisatie en het pand. Slechts één persoon is op de hoogte van de ophanden zijnde ontruiming. Met deze contactpersoon wordt het scenario eerst doorgesproken dat vervolgens wordt uitgewerkt in een draaiboek. Bij deze oefening zetten wij een oefenleider/observator in, twee acteurs Educatieve Rollenspelen (ER) en/of LOTUS slachtoffers en de voor het scenario benodigde ensceneringmiddelen.

  Doelstellingen van deze oefening zijn (in aanvulling op de doelstellingen van een eenvoudige ontruimingsoefening): opvolging van een melding zowel in- als extern, binnen enkele minuten, uitvoering juiste procedures door de receptiemedewerker(s) na de melding, hoe ondersteunen zij het Hoofd BHV, eventueel slachtofferbehandeling door de BHV’ers, correct en snel verloop van een ontruiming. Een voorbeeld hiervan kan een kleine brand zijn waarbij rookontwikkeling ontstaat.

  Voor meer mogelijkheden op het gebied van (BHV-)oefeningen, klik hier.

Realistisch Praktijkgericht Belevingsgericht