Realistisch Praktijkgericht Belevingsgericht

Crisismanagement volgens Crisicom

Crisis

Een crisis is een gebeurtenis die sluimerend kan ontstaan. Maar meestal doet een crisis zich plotsklaps in alle hevigheid voor.

Crisis vereist directe actie. Omdat de gebeurtenis niet meer langs normale routines is op te lossen. Reguliere afspraken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn ontoereikend. Kritische bedrijfsprocessen worden bedreigd of zijn inmiddels geraakt of zelfs al geheel uitgevallen.

In een crisissituatie kunnen er slachtoffers zijn. Medewerkers, klanten, leveranciers of zelfs voorbijgangers of omwonenden. Dat kan leiden tot hevige emoties bij getroffenen en betrokkenen. In dat geval is absoluut veel aandacht voor nazorg nodig.

Een crisis blijft niet lang onopgemerkt. Via media wordt veel aandacht gegeven. En via social media vindt men er iets van. Maar pas op: veel negatieve aandacht kan leiden tot imago- en reputatieschade.

Meer weten over crisis en crisismanagement? Volg dan de Masterclass Crisismanagement.

Realistisch Praktijkgericht Belevingsgericht