Realistisch Praktijkgericht Belevingsgericht

Stichting Dag van de BHV

In 2012 heeft Crisicom het initiatief genomen voor de organisatie van de eerste Dag van de BHV en wel op maandag 5 november 2012. De eerste maandag van november staat sindsdien jaarlijks in het teken van aandacht voor de inzet van de bedrijfshulpverlening. Sinds juni 2017 is de Dag van de BHV een Stichting. De oprichting onderstreept het onafhankelijke, niet-commerciële karakter van de Dag, hetgeen vanaf dag één voor de Partners aan de orde is geweest. Bij de notaris is de akte van oprichting ondertekend door voorzitter Sylvester Bennema (Crisicom), secretaris Ton Baas en penningmeester Stephan den Hollander (Quinton BHV).

Maandag 7 november 2022 wordt voor het elfde jaar op rij -op de werkvloer door heel Nederland- aandacht gevraagd voor het belang, besef en waardering van bedrijfshulpverlening. Crisicom zal ook voor deze editie de voortrekkersrol op zich nemen voor wat betreft de organisatie van Dag van de BHV. Een Dag die, zo blijkt uit de gehouden enquête onder de honderden aanvragers van het promotiepakket, voorziet in de behoefte van erkenning en waardering voor de inzet van de BHV’ers.

Besef, waardering en support
Doelstelling van de Dag is het onder de aandacht brengen van de rol en functie van de bedrijfshulpverleners. De BHV’ers doen het tenslotte niet voor zichzelf maar voor de ander. ‘Ik doe het ook voor jou! ‘, luidt de slogan. Besef, waardering en support zijn de sleutelwoorden voor Dag van de BHV.

Partners en Ambassadeur Dag van de BHV
Dag van de BHV wordt o.a. mogelijk gemaakt door de Partners: Crisicom, Quinton, RDW, Politie, PostNL en ProRail.

In het online magazine van 2021, leest u onder andere waarom Crisicom deze Dag van de BHV zo belangrijk vindt. Ook de Partners vertellen waarom zij Partner zijn geworden van Dag van de BHV, wat hen drijft, wat zij zo belangrijk vinden van de doelstelling van de Dag om deze landelijk zo nadrukkelijk onder de aandacht te brengen. Daarnaast staan er praktijkvoorbeelden in van BHV’ers, bijvoorbeeld hoe zij door hun handelend optreden het leven van een collega hebben gered.

Sinds 2020 is Henk van Essen, korpschef van politie het boegbeeld van de landelijke Dag van de BHV. Hij heeft het stokje overgenomen van zijn voorganger Erik Akerboom.In een verklaring zet Van Essen uiteen waarom bedrijfshulpverleners belangrijk zijn voor de politie. “De politie verleent hulp aan iedereen die dat nodig heeft. Altijd en overal, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Daardoor ervaren wij telkens weer de meerwaarde van de BHV’er. Onder het motto “Je weet pas wat je mist, als het er niet is” ben ik ervan doordrongen hoe waardevol en noodzakelijk de aanwezigheid en inzet van BHV’ers in die eerste cruciale minuten is, tot de professionele hulpverlening arriveert.

Meer informatie
Op de website van Dag van de BHV www.dagvandebhv.nl leest u meer over deze Dag, de activiteiten, wedstrijden en het promotiemateriaal. Ook vindt u daar de terugblikken op de afgelopen 10 jaar.

Noteert u de 11e Dag van de BHV op maandag 7 november 2022 ook in uw agenda?