Realistisch Praktijkgericht Belevingsgericht

Crisismanagement volgens Crisicom

Crisisteam

Het crisisteam werkt langs het universeel crisismanagementproces. Veilig, snel, adequaat en effectief, omdat ieder teamlid is opgeleid, getraind en geoefend in het gestructureerd optreden in crisissituaties.

Ieder in het crisisteam heeft daarin een eigen rol. Met bijbehorende taken. Zodat altijd direct duidelijk is wie er wat doet en waarom.

Ieder kent die eigen rol en de bijbehorende taken en weet die uitstekend uit te voeren. Al dan niet met support vanuit de eigen achterban. Dat alles wordt je aangeleerd in de Masterclass Crisismanagement.

Realistisch Praktijkgericht Belevingsgericht