Realistisch Praktijkgericht Belevingsgericht

Sproeischuimblusser

Sproeischuimblussers zijn vaak inzetbaar, zeer gebruikersvriendelijk en effectief. De nevenschade is gering en het milieu wordt door de blusstof niet of nauwelijks belast. Sproeischuimblussers zijn gevuld met een premix van water en schuimvormend middel.

De sproeischuimblussers worden in de markt ook wel verkocht onder de naam schuimblussers, AFFF blussers, nevelschuimblussers of multiclass blussers.

Deze blussers staan onder permanente druk. Op de manometer is ieder moment af te lezen dat het toestel gebruiksklaar is, zodat u weet dat de brandblusser gereed is voor gebruik.

  1. Toepassing van sproeischuimblussers

    Sproeischuimblussers worden met name toegepast in kantoren, winkels, horeca, scholen, woonhuizen, in de zorgsector, laboratoria, werkplaatsen, openbare gebouwen, keukens, kantines, auto’s, caravans en boten.

    De sproeischuimblussers zijn geschikt voor de brandklasse A en B. Dankzij de hoge rating, lange spuitduur, grote worplengte en de ergonomische vormgeving is het een zeer geschikt blusmiddel voor een onervaren persoon. Het schuim is biologisch afbreekbaar en de nevenschade is beperkt.

    Deze blussers hebben een goede bluscapaciteit en effectiviteit op vaste-stofbranden en bij vloeistofbranden. Door de schuimvorming wordt de brandende vloeistof afgedekt en wordt het vuur gedoofd. Het blusmiddel in de sproeischuimblussers heeft een groot bluseffect op vaste stoffen als papier, hout, tapijt etc. en laat een brandwerend laagje achter waardoor herontsteking van de brand wordt voorkomen.

    Sproeischuimblussers hebben in tegenstelling tot schuimblussers een speciale sproeinozzle waardoor het schuim wordt verneveld in zeer kleine druppels. Hierdoor is de blusstraal niet elektrisch geleidend. De sproeischuimblusser kan veilig worden gebruikt voor het blussen van onder spanning staande apparatuur (getest tot 35000 Volt).

Realistisch Praktijkgericht Belevingsgericht