Crisismanagement volgens Crisicom

Plotsysteem Crisikit

Het Centraal Overzicht van de CrisiKit geeft direct inzicht in wat er is gebeurd, wie daar bij betrokken zijn, welke besluiten zijn genomen, welke acties zijn uitgezet en hoe er wordt gecommuniceerd.

Daarmee doet het plotsysteem recht aan de informatiebehoefte van alle crisisteamleden aan tafel. Zodat iedereen op de hoogte blijft van het verloop van de crisis.

En omdat je op die manier aangesloten blijft op alles wat er in de crisis gebeurt. Ook wat door anderen wordt gedaan. Het voorkomt daarmee de zo gevreesde ‘tunnelvisie’.

Realistisch Praktijkgericht Belevingsgericht