Realistisch Praktijkgericht Belevingsgericht

Duurzaamheid MVO

Opnieuw volledige MVO-score

We zijn trots! Voor het 3e achtereenvolgende jaar hebben we de volledige score op alle relevante onderwerpen behaald en is ons een nieuw Assurance Statement verleend. Door deelname aan het MVO-register kiest Crisicom voor transparantie en rapportage over MVO-prestaties. De jaarlijkse hertoetsing houdt ons scherp en het zorgt ervoor dat we gestructureerd onze MVO prestaties, waar mogelijk, continu verbeteren.

De beoordeling in juni 2021 heeft tot verlenging van de status geleid, met een nieuw FIRA Assurance Statement.

“We complimenteren Crisicom met nieuwe initiatieven op het gebied van veiligheid, veilig werken tijdens een pandemie, duurzamer gebruik van grondstoffen en reduceren van CO2-emissies bij busvervoer. Crisicom laat zien dat ze afdoende maatregelen nemen op alle relevante MVO onderwerpen: veiligheid en gezondheid van deelnemers en trainers en het voorkomen van milieuvervuiling. Additionele maatregelen zijn gericht op het verzorgen van BHV training aan een kwetsbare groep, training en opleiding, afvalmanagement en uiteraard het bevorderen van bewustzijn op het gebied van bedrijfsveiligheid.”

Het volledige MVO rapport, inclusief MVO scorecard en de FIRA bevindingen zijn gepubliceerd in het MVO-register.

 

Het MVO-Register is een online platform waar bedrijven hun MVO prestaties zichtbaar maken aan klanten. Het register verifieert de informatie zodat deze betrouwbaar is. Het MVO-register bevordert transparantie en maakt duurzaamheid bespreekbaar. Het MVO-Register sluit nauw aan bij internationale normen op het gebied van duurzaamheid zoals ISO 26000, AA1000 en GRI.

 1. De 7 MVO core issues

  De zeven MVO core issues zijn:
  1. behoorlijk bestuur
  2. mensenrechten
  3. arbeidsrelatie tussen werkgevers en werknemers
  4. transparantie over milieuprestaties en maatregelen voor verbetering
  5. eerlijk zaken doen tussen onze organisatie en de waardeketen
  6. adequate en eerlijke informatie aan de gebruikers van onze producten en/of dienstverlening
  7. betrokken bij en bijdragen aan de samenleving.

  Crisicom onderschrijft het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij zetten ons in voor de belangen van onze klanten, medewerkers, aandeelhouders en de gemeenschap door praktische toepassingen op het gebied van MVO. Jaarlijks evalueren wij, onder begeleiding en toezicht van het FIRA Platform, ons MVO-beleid en bijbehorende doelen om zeker te stellen dat deze nog in lijn is met onze toekomstvisie.

Realistisch Praktijkgericht Belevingsgericht