4 nov: update coronamaatregelen | veilig BHV en EHBO trainen tijdens Covid-19. meer informatie
  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht

Crisicom Crisismanagement en Bedrijfshulpverlening

Business Continuity Management

Bij iedere crisis speelt de bedreiging of uitval van de kritische bedrijfsprocessen een rol.

Wat de oorzaak van de crisis ook is, het Business Continuity Plan (BCP) zal worden geactiveerd. Hierin staat beschreven wat nodig is om de de kritische bedrijfsprocessen zo snel mogelijk te herstarten. Het is als het ware het 'Plan B' dat klaar ligt in tijden van crisis.

Organisaties zijn zich steeds meer bewust dat zij hun bedrijfscontinuïteit veilig moeten stellen. Een calamiteit vormt vrijwel altijd een directe bedreiging voor de bedrijfscontinuïteit, om nog maar niet te spreken van ‘de ramp na de ramp’.

Hierdoor krijgen bedrijven claims, treden directies terug en lopen sterke merknamen een forse deuk op. Reputaties raken beschadigd en nog erger: het algemene vertrouwen neemt af.

Hoe goed u ook bent voorbereid op dreigingen als een cyberaanval, een natuurramp, het uitvallen van alle ICT-systemen of het niet kunnen betreden van uw pand door welke omstandigheid dan ook, als organisatie staat u voor een enorm grote uitdaging wanneer een incident of calamiteit zich daadwerkelijk voordoet.


  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht