4 nov: update coronamaatregelen | veilig BHV en EHBO trainen tijdens Covid-19. meer informatie
 •  Realistisch
 •  Praktijkgericht
 •  Belevingsgericht

Crisicom Crisismanagement en Bedrijfshulpverlening

BHV-organisatie

De uitgangspunten BHV-organisatie zijn de belangrijkste leidraad voor BHV-beleid. Het betreft uitgangspunten ten aanzien van de praktische opzet, uitvoering en instandhouding van de BHV-organisatie.

Deze gaan niet zozeer over wat u wettelijk verplicht bent te regelen. Veel meer gaat het over wat u zélf geregeld wilt hebben.

"Wat wil jij dat er gebeurt wanneer jóu plotseling iets overkomt?" Deze vraag levert de volgende uitgangspunten voor de BHV:

 1. dat na een snelle alarmering
 2. binnen 2 tot maximaal 4 minuten
 3. waar dan ook in, op of rondom het gebouw
 4. minimaal 2 deskundige en ervaren BHV'ers
 5. herkenbaar aan een gekleurde hes
 6. en voorzien van de juiste middelen
 7. eventueel zonder een lift te gebruiken
 8. op de juiste locatie aanezig zijn
 9. om daar direct handelend op  e treden
 10. onder voortdurend contact met de Operationeel Leidinggevende op het centrale punt.

 •  Realistisch
 •  Praktijkgericht
 •  Belevingsgericht