Realistisch Praktijkgericht Belevingsgericht

Basis Operationeel Hoofd BHV

Praktisch oefenen in een realistische praktijksimulatie

Crisicom biedt een 1-daagse opleiding Operationeel Hoofd BHV. Hierin komen alle aspecten van het centraal leidinggeven aan de BHV-organisatie in de hectiek van een calamiteit aan bod.

Er is veel tijd ingeruimd voor het praktisch oefenen in een aantal verschillende en zeer realistische praktijksimulaties. Alle praktijksimulaties tijdens deze trainingsdag vinden plaats in de backstage en regie van het Praktijkcentrum Crisismanagement en Bedrijfshulpverlening in Amersfoort. Hier is onder andere de ontvangsthal van een kantorenpand nagebouwd, compleet met receptiebalie en hoofdingang.

De deelnemers leren te anticiperen op alarmmeldingen, taken te verdelen en opdrachten te geven aan receptie en BHV, de inzet van de BHV te coördineren en de reguliere hulpdiensten te informeren. Tevens verkrijgen zij inzicht in het inzetten van BHV’ers bij verschillende soorten calamiteiten zoals brand, ongeval en ontruiming.

Realistisch Praktijkgericht Belevingsgericht