4 nov: update coronamaatregelen | veilig BHV en EHBO trainen tijdens Covid-19. meer informatie
  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht

Crisicom Crisismanagement en Bedrijfshulpverlening

Preventiemedewerker

De -wettelijk verplichte- preventiemedewerker wordt gezien als de spil binnen de organisatie als het gaat over de zorg voor veilige en gezonde werkomstandigheden.

De drie taken van een preventiemedewerker zijn:

  1. meewerken aan het opstellen van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en het uitvoeren van daaruit voortvloeiende maatregelen
  2. samenwerken met en advies geven aan Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging, of aan de werknemers als er geen OR of PVT in het bedrijf bestaat
  3. helpen bij het uitvoeren van maatregelen om te komen tot een goed arbobeleid in het bedrijf.

De preventiemedewerker kán ook vraagbaak voor werknemers zijn, of voorlichting en instructie geven, wanneer dit in de RI&E of in de taakomschrijving vermeld staat.

De preventiemedewerker is niet eindverantwoordelijk voor veiligheid en gezondheid op het werk. Dat is en blijft de werkgever.

Voor meer informatie over de Training Preventiemedewerker belt u met afdeling Sales, bereikbaar op 033 - 707 4795 (direct nummer).


  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht