4 nov: update coronamaatregelen | veilig BHV en EHBO trainen tijdens Covid-19. meer informatie
  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht

Crisicom Crisismanagement en Bedrijfshulpverlening

Veilige Vrijdag

Vanzelfsprekend!

Privé, in onze eigen vertrouwde omgeving doen we aan risicomanagement. Geheel Vanzelfsprekend.

Privé hebben we allemaal - algemeen gesteld - vanzelfsprekend een verzekeringspolis. Ruitschade, aansprakelijkheid, brand of ook op ons leven: we sluiten verzekeringen af en zijn voorbereid op iets wat misschien nooit aan de orde zal zijn. Maar áls we het nodig hebben, dan hebben we in ieder geval de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen. We zijn voorbereid en verzekerd om schade te beperken en zoveel als mogelijk te controleren en te beheersen.

Het is goed mogelijk dat u niet wekelijks een Veilige Vrijdag op de agenda heeft staan, maar dat dit tweewekelijks, eens per maand of per kwartaal is. Grotere tussenpozen dan een kwartaal is zeker niet aan te raden. Uit de praktijk blijkt dat er altijd ‘zomaar’ weer wat in sluipt. Dan is er bijvoorbeeld toch een kleine verbouwing geweest, is toch die nooduitgang geblokkeerd, werkt de noodverlichting niet of is een van de verbandtrommels niet meer compleet.

Helaas, zo herkenbaar…

De praktijk wijst helaas zo vaak uit: er moet eerst iets fout gaan en daarna worden pas maatregelen genomen of worden bestaande regels en procedures weer een keer onder de loep genomen. Als voorbeeld een 'simpele' inbraak. De politie maakt het proces verbaal op na de inbraak. Ondertussen, na de inbraak, heeft u geregeld dat het hang- en sluitwerk wordt vervangen en dat extra beveiliging wordt ingesteld. U onderneemt ogenblikkelijk actie. U moet er niet aan denken dat ze nog een keertje bij u binnen komen, de boel vernielen en aan uw spullen zitten. Het gevoel van onveiligheid en onzekerheid kan echter blijven knagen, ondanks alle vervolgmaatregelen die u, vanzelfsprekend, treft.


  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht