Realistisch Praktijkgericht Belevingsgericht

St Anna Ziekenhuis

20-05-2018

“Ik was op zoek naar een vaste partner op het gebied van crisisbeheersing. Via een oud-collega kwam ik in contact met Crisicom. Ik ben in Amersfoort op het praktijkcentrum geweest, waar ik onze plannen heb voorgelegd. En heel prettig; we zaten meteen op één lijn. Het beleid van het St. Anna Ziekenhuis is dat wij de regie graag in eigen hand willen houden, echter wel in samenwerking met een ervaren partner voor ondersteuning, scholing en begeleiding.”

“Het crisisorganisatieplan van het St. Anna Ziekenhuis is door onszelf opgesteld en vervolgens door Crisicom getoetst. Zij verzorgen tevens de opleidingen van ons crisismanagementteam en ondersteunen en adviseren ons waar nodig. We hebben in Crisicom een partner gevonden, waarmee we een langdurige verbintenis willen aangegaan. Dat vinden we belangrijk voor het opbouwen van wederzijds vertrouwen, erkenning en herkenning. Op die manier hebben we ook onze goede relatie met acteurs en lotusslachtoffers opgebouwd. Voor ons staat Crisicom voor een op de praktijk gerichte, toegankelijke en ervaren organisatie met korte organisatielijnen.”

“Wij geven de voorkeur aan een vaste partner crisisbeheersing, in plaats van een incidentele opleiding met certificaat bij afronding. Een goede relatie verbindt en maakt sterker; een absolute meerwaarde.”

Henri de Wit, Staffunctionaris veiligheid/coörd. BHV-ZiROP

Henri de Wit, Over de Crisikit:

“Na een aantal trainingen met-  en daadwerkelijke inzet van de CrisiKit zijn wij overtuigd van het nut ervan. De Crisikit werkt perfect! Dit systeem is door het team als een succes aangemerkt. De combinatie van de methodiek en bijbehorende materialen van de Crisikit plús de opleiding en training, biedt focus. Je weet ook wat je van elkaar mag verwachten. De belangrijkste lessen zijn: ten eerste dat er een vaste structuur moet zijn die eensluidend is en ten tweede het opleiden, trainen en oefenen met betrekking tot zo’n situatie, dit is gewoon noodzakelijk. Inmiddels is iedereen ervan overtuigd dat regelmatig trainen absoluut loont.”