Realistisch Praktijkgericht Belevingsgericht

Diakonessenhuis

20-05-2018

“Voor het Diakonessenhuis zijn trainingen op dit gebied onmisbaar, omdat het snel en adequaat optreden bij een incident hét verschil kan maken. Informatievergaring en knopen doorhakken spelen hierbij een belangrijke rol en het motto van de training was dan ook: leiden, niet volgen. De dag bestond uit een stuk theorie, aangevuld met een simulatietraining met acteurs in het praktijkcentrum van opleidingscentrum Crisicom. Recent hebben de laatste zes medewerkers van het Diakonessenhuis bij Crisicom in Amersfoort de training operationeel crisismanagement voor teamhoofden gevolgd. Met deze laatste zes hebben het crisisteam, operationeel team, (cluster)managers en teamhoofden (bijna) allemaal de crisistraining gevolgd met als doel de kennis en vaardigheid op het gebied van crisismanagement binnen het Diak nog meer te verstevigen.”

“Het ziekenhuis organiseert regelmatig oefeningen en trainingen op het gebied van crisismanagement. Het doel van de training is onze teamhoofden te laten zien dat crisismanagement iets anders is dan management in het algemeen. Ook wordt duidelijk hoe crisismanagement binnen het Diakonessenhuis toegepast dient te worden. Met de oefeningen en trainingen hebben we de basis op het gebied van crisisbeleid op orde.”

Hans Kuipers, Rampenopvang Coördinator Diakonessenhuis