Realistisch Praktijkgericht Belevingsgericht

Oikocredit

20-05-2018

“In de zomer van 2018 is Oikocredit binnen het bedrijfsverzamelpand verhuisd. In het voorbereidingstraject van de verbouwing en verhuizing, heb ik Crisicom gevraagd mee te denken over tal van veiligheidszaken. Deze – overigens gratis – adviserende rol die zij ook bieden, vind ik erg waardevol. Gewoon even bellen, lekker laagdrempelig. Alles is bespreekbaar, even met elkaar sparren. Crisicom biedt zoveel meer naast alle opleidingen en trainingen die er al zijn. Dat vind ik heel prettig werken op deze manier.”

“Een grootschalige verbouwing gaat aan de verhuizing vooraf. De organisatie is gegroeid van destijds vijf personen naar, anno 2018, 140 personen met gemiddeld 25 verschillende nationaliteiten. In het grote bedrijfsverzamelgebouw was het voorheen een komen en gaan van huurders. Nu het stabiel is staat BHV standaard op de agenda van het huurdersoverleg. Alle partijen moeten in een noodsituatie wel weten wat te doen, hoe te handelen, anders wordt het een grote chaos. Voorheen hadden andere huurders vaak geen BHV-plan. Met behulp van Crisicom zit iedereen nu op één lijn en heeft recent een gezamenlijke ontruimingsoefening plaatsgevonden. Met een prachtig resultaat: binnen 3 minuten was het hele verzamelpand leeg en stond iedereen, ongeacht het bedrijf waarvoor hij of zij werkt, buiten op de verzamelplek.”

“Met de ‘new way of working’ na de verhuizing, en wat ook flexplekken impliceert, gaat het vooral om bewustwording. Oók bij de BHV! Er zal aandacht moeten zijn voor een correcte registratie. Je moet tenslotte wel weten wie er precies binnen is. Voor nieuwe medewerkers geef ik een BHV-introductiemeeting. Preventie staat hoog in het vaandel bij Oikocredit. Acht jaar geleden heb ik bij Crisicom de Masterclass BHV gevolgd. De training was praktisch van opzet en ik heb er ontzettend veel van geleerd. Ondertussen ben ik zelf gegroeid in mijn rol. Na jaren brengt het je zelf ook zo veel méér. Maar het feit dat ik op elk moment even een beroep kan doen op een expert, om even wat af te stemmen: dat vind ik super prettig werken. Helemaal op de manier zoals dat bij Crisicom gaat; dat vind je niet zomaar ergens anders.”

Heidi van Werkhooven, Coördinator Office en Facility Management

Heidi van Werkhooven over Crisicom in 2013

“Bij Crisicom heb ik tijdens de training voor Hoofd BHV ontzettend veel geleerd. De trainingen zijn heel praktijkgericht. Je bent de hele dag lekker intensief bezig en echt betrokken. Als je aan het einde van de dag weggaat, heb je een goed gevoel. Je hebt écht wat geleerd; niet zo’n training dat het zonde van de tijd is. Daarnaast krijg je veel handvatten en aandachtspunten aangereikt voor bijvoorbeeld het opzetten van de BHV-organisatie.

Voorheen volgden de BHV’ers van Oikocredit elders en bij verschillende opleiders hun trainingen. Met Crisicom heb ik afgestemd om ons gehele BHV- team tegelijk een inhouse training te laten volgen. Een prettige praktische bijkomstigheid is dat nu de geldigheidsdatums van alle certificaten gelijk zijn. Een recent gehouden, onaangekondigde RI&E-inspectie resulteerde voor Oikocredit in een prima beoordeling op het gebied van BHV.

Wij zijn gehuisvest in een verzamelgebouw, met drie andere bedrijven. De Hoofden BHV van deze vier organisaties hebben eens in de maand een BHV- overleg. Eens per jaar vindt een gezamenlijke ontruiming plaats. Ook vindt momenteel een inventarisatie plaats om te komen tot een gezamenlijk crisisteam. De werkwijze van het team van Crisicom is efficiënt, doelgericht en alles is bespreekbaar. Je bent niet verplicht om complete pakketten af te nemen, voor een oefening bijvoorbeeld. Alles is uitsluitend gericht op onze organisatie en afgestemd op onze wensen. Dat is bijzonder prettig samenwerken.”