4 nov: update coronamaatregelen | veilig BHV en EHBO trainen tijdens Covid-19. meer informatie
  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht

Crisicom Crisismanagement en Bedrijfshulpverlening

Bedrijfsnoodplan en Ontruimingsplan

Een BHV-plan of bedrijfsnoodplan is geen vrijblijvende keuze. Voor de uitvoering van het plan moet de bedrijfsnoodorganisatie kunnen terugvallen op een goed opgeleid en voorbereid team van bedrijfshulpverleners (BHV'ers).

Hoeveel BHV’ers nodig zijn en welke specifieke vaardigheden zij moeten beheersen, hangt af van de aard van het werk en de risico’s, de grootte en de ligging van het bedrijf. Dat laatste gegeven is niet alleen belangrijk voor het inschatten van mogelijke calamiteiten voor de omgeving, het bepaalt ook de tijd die brandweer en andere hulpverleners nodig hebben om het bedrijf te bereiken.

Verschil BHV-plan en Bedrijfsnoodplan

De aard van de organisatie bepaalt of een BHV-plan of een Bedrijfsnoodplan nodig is. Is er sprake van bijvoorbeeld een rechttoe rechtaan kantoorpand, dan volstaat een BHV-plan. Is de organisatie complexer, bijvoorbeeld door processen, veel installaties of het werken met gevaarlijke stoffen, dan zal een uitgebreider plan worden opgesteld: het bedrijfsnoodplan.

Wij bieden twee vormen

U kunt kiezen uit een Conventioneel noodplan, een MS Word document dat zelf kan worden bijgehouden en geactualiseerd. Daarnaast bieden wij een Bedrijfsnoodplan Online dat meer mogelijkheden biedt. Deze vorm vergemakkelijkt het managen van de algemene veiligheid en van de BHV-organisatie.

BHV NEN-norm 8112

Uw RI&E is leidend voor het opstellen van een BHV-plan of bedrijfsnoodplan, volgens de NEN.

Zie ook Algehele ontruimingsoefening, met het oog op het voorbereid zijn op de juiste vluchtroute.


  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht