4 nov: update coronamaatregelen | veilig BHV en EHBO trainen tijdens Covid-19. meer informatie
  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht

Crisicom Crisismanagement en Bedrijfshulpverlening

BHV Nen-norm 8112

De NEN-norm 8112:2017 is per 2017 van kracht.

In de arboregelgeving is een aantal jaren geleden flink geschrapt. Onder andere de normstelling voor opleiden en herhalen is losgelaten. Deze is vervangen door de verplichting voor de werkgever om te allen tijde te beschikken over een adequaat functionerende BHV-organisatie.

De nieuwe NEN moet zowel kleine als grotere bedrijven hulp bieden bij het ontwerpen en implementeren van de bedrijfsnoodorganisatie (BNO), waaronder de bedrijfshulpverlening (BHV). De nieuwe norm is bedoeld voor zowel 'de bakker op de hoek' als grote complexe organisaties.

Uitgangspunt bij de opzet van de BHV is dat veiligheid en gezondheid zijn geïntegreerd in het beleid van het bedrijf en dat BHV een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van werkgever en werknemers.

Hierin wordt expliciet gesteld dat alleen opleiden niet voldoende is, maar dat er meer geoefend moet worden. Regelmatig oefenen met de specifieke kenmerken van uw locatie zijn essentieel om optimaal voorbereid te zijn op een calamiteit.

De NEN 8112 is een samenvoeging van de normen NEN 4000 'Bedrijfshulpverlening' en NEN 8112 'Leidraad voor ontruimingsplannen'. De norm gaat niet alleen in op bouwwerken, maar ook op ‘niet gebouwen’ zoals evenemententerreinen en vervoerssystemen.

Naast het wettelijk kader zijn in de norm vier principes leidend:

1. de omslag van norm- naar risicodenken
2. continuïteit van bedrijfsvoering
3. zelfredzaamheid en
4. gelijkwaardigheid.

Met gelijkwaardigheid wordt een goede afstemming van het BNO-beleid in relatie met de B, I en O componenten (Bouwkundig, Installatietechnisch en Organisatorisch) bedoeld.


  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht