4 nov: update coronamaatregelen | veilig BHV en EHBO trainen tijdens Covid-19. meer informatie
  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht

Crisicom Crisismanagement en Bedrijfshulpverlening

Bedrijfsnoodplan Online

Het ontwerpen en beheren van een goed functionerend bedrijfsnoodplan is veelomvattend. Een bedrijfsnoodplan moet enerzijds alle risico’s en scenario’s bevatten en anderzijds praktisch uitvoerbaar en flexibel zijn. En uiteraard, mag ook het onderhoud niet te veel tijd en geld kosten.

U wilt:

• dat uw bedrijfshulpverleningsorganisatie altijd voldoet aan wettelijke eisen
• dat uw bedrijfshulpverleningsorganisatie optimaal kan functioneren bij calamiteiten
• dat uw bedrijfshulpverleningsorganisatie voortdurend up to date is en
• dat in ieder geval de leden van de BHV-organisatie daarvan op de hoogte zijn

..........en dat u daardoor tijd over houdt voor andere relevante zaken.

Het 'Bedrijfsnoodplan Online' biedt u DIGITAAL de mogelijkheid dit proces eenvoudig beheersbaar te maken.

Het Bedrijfsnoodplan Online, een digitaal plan:
• biedt op een eenvoudige wijze toegang tot informatie. De site is op elk moment van de dag, waar dan ook, via een "persoonlijke" site te raadplegen. Dat betekent dat iedereen te allen tijde op de hoogte kan zijn van de geldende procedures
• biedt één centraal informatiepunt. Hierdoor is het niet meer mogelijk dat verouderde versies in omloop zijn
• biedt de mogelijkheid informatie eenvoudig aan te laten passen
• geeft procedures weer door middel van grafische instructiekaarten. Deze kaarten zijn duidelijk en snel te raadplegen bij calamiteiten. Hierdoor zijn procedures eenduidig, zodat de kans op succesvol handelen bij calamiteiten zo groot mogelijk is
• is eenvoudig uit te breiden met procedures voor extra vestigingen. Één plan dient als masterplan. Op deze wijze worden procedures binnen de gehele organisatie eenduidig gehouden.

Bedrijfsnoodplan Online houdt in dat wij voor u een goed functionerend bedrijfsnoodplan ontwerpen, conform alle relevante regelgeving en normeringen, en wij bieden dat digitaal aan, via het internet.

Het Bedrijfsnoodplan Online bevat de volgende elementen: beschrijving van de organisatie, het BHV-team, de risico’s en de alarmering. Grafische instructiekaarten, veiligheidsplattegronden en vluchtwegplattegronden maken het geheel compleet.

Dit bedrijfsnoodplan is door geselecteerde gebruikers overal en op elk moment van de dag te raadplegen via een “persoonlijke” website met behulp van een standaardbrowser.


  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht