Beheerder Brandmeldinstallatie BMI - OAI

De cursus neemt drie dagdelen in beslag, waarvan 1 hele dag en een apart dagdeel examen, ongeveer drie weken later. In onze cursuskalender kunt u zien op welke data deze opleiding plaatsvindt. Voor meer informatie en inlichtingen kunt u ook bellen met 033 - 707 47 97.

Een huiswerkopdracht maakt deel uit van de cursus. De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen op de tweede dag. Bij een positief resultaat ontvangt u een certificaat.

>> LET OP : Per september 2016 zijn zowel de BMI als de OAI opgenomen in de les- en leerstof. Ten aanzien van examinering: per 1 januari 2017 zal op basis van het nieuwe lesboek worden geëxamineerd.

Beheerder Brandmeldinstallatie BMI - OAI

De cursus neemt drie dagdelen in beslag, waarvan 1 hele dag en een apart dagdeel examen, ongeveer drie weken later. In onze cursuskalender kunt u zien op welke data deze opleiding plaatsvindt. Voor meer informatie en inlichtingen kunt u ook bellen met 033 - 707 47 97.

Een huiswerkopdracht maakt deel uit van de cursus. De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen op de tweede dag. Bij een positief resultaat ontvangt u een certificaat.

>> LET OP : Per september 2016 zijn zowel de BMI als de OAI opgenomen in de les- en leerstof. Ten aanzien van examinering: per 1 januari 2017 zal op basis van het nieuwe lesboek worden geëxamineerd.

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

De eigenaar of gebruiker van de brandmeldinstallatie is verantwoordelijk voor het beheer. Hij moet één of meerdere personen aanwijzen die deze taak op zich nemen. De cursus Beheerder Brandmeldinstallatie is gericht op medewerkers die verantwoordelijk zijn of worden voor het beheer van de brandmeldinstallatie. Een technische achtergrond is hiervoor niet noodzakelijk. Een beheerder heeft bij voorkeur affiniteit met (brand)beveiliging, is betrokken bij de BHV-organisatie of maakt deel uit van de technische dienst. In situaties waar een brandmeldinstallatie (BMI) wordt vereist, is ook een ontruimingsalarmering noodzakelijk. De brandmeldcentrale moet de ontruimingsalarminstallatie (OAI) aansturen. De Beheerder Brandmeldinstallatie kan de brandmeldinstallatie na de cursus zelfstandig bedienen, beheren en controleren.

Wanneer heeft u een brandmeldinstallatie?

Een brandmeldinstallatie heeft tot doel een beginnende brand in een dusdanig stadium te ontdekken, lokaliseren en alarmeren, dat het bestrijden ervan tijdig kan plaatsvinden en maatregelen kunnen worden getroffen om mens, dier, inventaris, gebouw en het milieu veilig te stellen, waardoor ongevallen en/of schade worden beperkt respectievelijk voorkomen. De overheid stelt steeds hogere eisen aan het beheer en onderhoud van brandmeldinstallaties. Regels voor het beheer en onderhoud liggen vast in de normen NEN2535 en NEN 2654. Deze normen eisen een Beheerder Brandmeldinstallaties die verantwoordelijk is voor het beheer, de controle en het onderhoud.

Inhoud
•    voorschriften, normen en eisen
•    werking van automatische brandmelders
•    brandmeldinstallatie, sturingen en signaleringen
•    bediening van brandmeldpanelen, brandweerpanelen en nevenpanelen
•    testen
•    preventief onderhoud
•    documentenbeheer.

Ontvang per kwartaal gratis tips en nieuws

Crisicom B.V.

Algolweg 7  3821 BG AMERSFOORT

Postbus 1772  3800 BT AMERSFOORT

033 - 707 47 97
info@crisicom.nl

Routebeschrijving naar Crisicom Praktijkcentrum Amersfoort per auto en OV

Go To Top