•  Realistisch
 •  Praktijkgericht
 •  Belevingsgericht

Crisicom Crisismanagement en Bedrijfshulpverlening

Mystery Victim

Mystery Victim geeft precies aan hoe de BHV-organisatie ervoor staat.

Meten is weten! Hiertoe wordt uw vestiging op willekeurige dagen en tijdstippen bezocht door een mystery victim, tezamen met een observant. In uw gebouw zal de mystery victim iets overkomen waarvoor hulp van de BHV nodig is. De observant meet vervolgens de snelheid van alarmering en respons en de wijze van optreden van uw BHV’ers. Dit wordt na afloop direct met de betrokken bedrijfshulpverleners geëvalueerd, waardoor het ook voor hen een waardevol leermoment is. Daarna wordt nog een ander scenario gedraaid om verbeterpunten direct op te laten pakken of om meerdere BHV’ers gelegenheid te geven te reageren.

MysteryVictim is een op zichzelf staand product en kan worden aangewend als onafhankelijk meetinstrument voor de effectiviteit van uw BHV-organisatie. U hoeft dus géén klant te zijn van Crisicom of van één van haar samenwerkende partners.

Zaken die tijdens de scan aan de orde komen zijn onder andere:

 • opzet, inrichting en continuering interne bedrijfshulpverleningsorganisatie
 • het bedrijfsnoodplan
 • controle van middelen (o.a. BHV-kasten, brandblusmiddelen)
 • geoefendheid van de BHV-organisatie
 • kennis bij de BHV-organisatie
 • communicatie en de algemene veiligheid.

Het betreft hier een momentopname, die echter wel al veel input kan geven om uw BHV-organisatie te verbeteren en het optreden te optimaliseren. Bij twee, drie of vier bezoeken per jaar, steeds in verschillende periodes van het jaar, op verschillende dagen van de week en verschillende tijden van de dag, ook weer met iedere keer wisselende scenario's en situaties, neemt de waarde als van MysteryVictim, van de BHV-scan, als meetinstrument steeds meer toe.


 •  Realistisch
 •  Praktijkgericht
 •  Belevingsgericht