4 nov: update coronamaatregelen | veilig BHV en EHBO trainen tijdens Covid-19. meer informatie
  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht

Crisicom Crisismanagement en Bedrijfshulpverlening

Mystery Victim

Mystery Victim geeft precies aan hoe de BHV-organisatie ervoor staat.

Meten is weten! Hiertoe wordt uw vestiging op willekeurige dagen en tijdstippen bezocht door een mystery victim, tezamen met een observant. In uw gebouw zal de mystery victim iets overkomen waarvoor hulp van de BHV nodig is. De observant meet vervolgens de snelheid van alarmering en respons en de wijze van optreden van uw BHV’ers. Dit wordt na afloop direct met de betrokken bedrijfshulpverleners geëvalueerd, waardoor het ook voor hen een waardevol leermoment is. Daarna wordt nog een ander scenario gedraaid om verbeterpunten direct op te laten pakken of om meerdere BHV’ers gelegenheid te geven te reageren.

 


  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht