Reanimatierichtlijn aangescherpt | Veilig BHV en EHBO trainen tijdens Covid-19. Meer informatie
  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht

Crisicom Crisismanagement en Bedrijfshulpverlening

Maatwerkoefeningen

Een ontruim(ings)oefening wordt vaak gezien als oefening van en voor de eigen bedrijfshulpverleningsorganisatie.

Voor een deel is dit correct. Van belang is dat juist ook de niet-BHV’ers, alle aanwezigen, oefenen in het veilig en snel verlaten van het pand in geval van een calamiteit. De deur waar men ’s ochtends door naar binnen komt is in een groot aantal gevallen niet de dichtstbijzijnde vluchtroute. Daarom is het van groot belang, zo niet levensbelang, dat wordt geoefend in het ontruimen van een pand, of een deel van een pand.

In onderling overleg wordt de zwaarte van de ontruimingsoefening bepaald. Deze is medeafhankelijk van de doelstellingen van de oefening en het niveau van de bedrijfshulpverleningsorganisatie(s) in het pand.


  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht