Meer weten over Crisismanagement? Schrijf u nu in voor de open inschrijving in februari!
  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht

Crisicom Crisismanagement en Bedrijfshulpverlening

Handreiking bedrijfshulpverlening

Handreiking bedrijfshulpverlening

21-09-2020

De SER heeft onlangs de 'Handreiking bedrijfshulpverlening' beschikbaar gesteld. Deze handreiking biedt werkgevers, werknemers en bhv’ers tips en richtlijnen om een goed beleid voor bedrijfshulpverlening op te zetten. Duidelijke regels en kaders voor bedrijfshulpverlening.

BHV Handreiking SER
Een goed bhv-beleid begint vaak met het beantwoorden van vragen als:  

  •  Hoeveel bhv’ers moeten wij hebben?
  •  Wanneer moeten bhv’ers aanwezig zijn?
  •  Welke opleiding moeten zij hebben?
  •  Hoe vaak moeten zij trainen?

De informatie en adviezen uit deze handreiking[i] bieden werkgevers, werknemers en bedrijfshulpverleners de juiste ondersteuning voor het voeren van goed beleid op bedrijfshulpverlening. Daarmee kunnen de bedrijfshulpverleners de  bedrijfshulpverlening goed (blijven) uitvoeren.


Mocht u vragen hebben over het inrichten van uw BHV organisatie, neemt u dan gerust contact op via 033 - 7074 797 
 


[i] De handreiking bedrijfshulpverlening is tot stand gekomen in opdracht van de Sociaal-Economische Raad en de Stichting van de Arbeid aan NIBHV.