Realistisch Praktijkgericht Belevingsgericht

Femke Douwes-Nijhuis

Femke komt als Instructeur BHV bij klantrelaties in verschillende branches. Bij iedere klant kijkt ze naar de specifieke bijzonderheden op BHV gebied, waardoor de les goed aansluit bij de behoefte van de cursisten. Wat is de taak en rol van de Bedrijfshulpverlener, welke vaardigheden zijn daar voor nodig en hoe geef je daar vorm aan tijdens de lessen? Deze vragen zijn voor Femke de basis van cursisten opleiden, nascholen en het toetsen van hun competenties.