Realistisch Praktijkgericht Belevingsgericht

Attsje Wassink

Attsje zorgt ervoor dat Crisicom op een juiste manier voor het voetlicht wordt gebracht door communicatie(vormen) zowel in beeld als tekst en via evenementen, maar ook door webcommunicatie en social media. Daarnaast organiseert en coördineert zij activiteiten voor de landelijke Dag van de BHV.