Training

Crisicom leidt crisismanagementteams op, traint en oefent op een unieke realistische wijze.

Ik wist niet dat simulaties zo echt konden zijn.”

Sr. Consultant Crisismanagement Arnold van Dam legt in de video uit hoe het nu precies zit met Operationeel, Tactisch en Strategisch niveau. Uiteraard kunt u met al uw vragen over Crisismanagement, over het opleiden, trainen en oefenen, bij Arnold terecht.

 1. Crisisbeheersing in de zorgsector: Opleiden Trainen Oefenen (OTO)

  Ook in een situatie wanneer er dreiging is van een ramp of crisis is het essentieel dat patiënten en cliënten op het juiste moment de juiste zorg krijgen.

  Gelukkig komen die situaties niet vaak voor. Toch kan iedereen zich dergelijke rampen herinneren. Volendam, Enschede, Alphen aan den Rijn en de treinramp in Amsterdam. De gevolgen hebben vaak een grote impact. Omdat dergelijke rampen en crises niet vaak voorkomen is het makkelijk te denken ‘dat overkomt ons toch niet’. Maar stel: die ramp overkomt u wel! Dan is goed voorbereid zijn op crisissituaties belangrijk.

  Er liggen wettelijke verplichtingen om een adequate en goed ingerichte crisisorganisatie te hebben en te houden.

  Een belangrijk onderdeel in deze voorbereidingen is het opleiden, trainen en oefenen (OTO). In het Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO: ‘De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises’, staan, voor de zorgsector, duidelijke normen voor het voorbereiden op continuïteit van zorg tijdens crisissituaties.

  In de OTO Toolkit worden in paragraaf 4.5, hoofdstuk 4 Organisatie van de structuur in de preparatiefase, de raakvlakken met de BHV-organisatie beschreven. ‘Het behoeft geen betoog dat een dergelijke organisatie, die voornamelijk gericht is op interne calamiteiten, betrokken wordt bij externe of gecombineerde calamiteiten (opgeschaalde zorg). In veel gevallen kan de BHV als expert (adviseur) in het crisisteam vertegenwoordigd zijn’.

  Crisicom is, met de voor de zorgsector relevante producten en diensten, opgenomen in de OTO-catalogus.

  U kunt rekenen op een deskundige en bovenal ervaren partner wanneer het gaat om de opzet, inrichting en instandhouding van uw interne crisisorganisatie, in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Samen met u werken wij graag aan het écht laten werken van de interne crisisorganisatie, mede door inzet van realistische oefeningen. Ervaren is beleven is eigen maken.

  Eveneens kunnen wij behulpzaam zijn bij de opzet van het ZiROP-plan en de implementatie hiervan. Ook hierbij zijn wij in staat uw organisatie te oefenen met zeer realistische en belevingsgerichte simulaties.

  Wilt u meer informatie, onze collega Arnold van Dam adviseert u graag.

Realistisch Praktijkgericht Belevingsgericht