>> 'Stel dat gisteren uw organisatie een calamiteit of crisis is overkomen.
Waar zou u op dit moment dan mee bezig zijn en... is dit op dezelfde locatie?'

Crisicom Crisismanagement het onvoorstelbare je voorstellenCrisismanagement:
‘Ach nee, zoiets gebeurt toch niet bij ons…’

Cybercrime, een schietincident, een woedende klant die naar binnen stormt en personeel gijzelt, het onwel worden van meerdere personen door het eten van uw product en dus het terughalen van het product uit de schappen, een brand die niet direct juist en efficiënt wordt bestreden en overslaat naar de buren, de directeur die alcohol heeft gedronken en op zaterdagavond een fietser doodrijdt… Of, ook daadwerkelijk gebeurd: een helikopter vliegt tegen een hijskraan en stort neer. Het zal uw pand met uw personeel maar zijn. Je verzint het niet, maar in de praktijk gebeurt het wel.

Lees de referentie van Hans Kuipers, Rampenopvang Coördiniator Diakonessenhuis: “Crisismanagement: Leiden, niet volgen. Crisismanagementtrainingen zijn onmisbaar en kunnen bij een incident hét verschil maken.”

In veel (crisis)situaties ligt het spook van de imagoschade op de loer. De media reageren snel en reporters en cameraploegen staan in no time op de stoep wanneer er zichtbaar iets fout is gegaan. Dan is het belangrijk om direct zelf met informatie naar buiten te treden, voordat men de informatie elders haalt waardoor u er geen grip op hebt.

CPE-credits
Deelnemers aan onze trainingen voor crisismanagement kunnen mogelijk CPE credits (punten) behalen voor het behoud van de CISSP-certificering voor ISC2 Informatiebeveiliging. Daarom wordt uw deelname in onze cursusadministratie geregistreerd indien u de presentielijst heeft afgetekend. Op uw certificaat staat de duur van de training in uren vermeld. Op basis daarvan kunt u de CPE-credits aanvragen. Voor crisissimulaties geldt dat deelnemers ook hiervoor mogelijk CPE-credits kunnen behalen. U dient dit dan van tevoren aan ons aan te geven. Uw deelname aan een crisissimulatie wordt dan in onze cursusadministratie geregistreerd en u ontvangt hiervan een certificaat waarop de duur van de crisissimulatie en evaluatie staat vermeld.

“It takes 20 years to build a reputation, and only five minutes to ruin it”. Warren Buffett

>> 'Stel dat gisteren uw organisatie een calamiteit of crisis is overkomen.
Waar zou u op dit moment dan mee bezig zijn en... is dit op dezelfde locatie?'

Crisicom Crisismanagement het onvoorstelbare je voorstellenCrisismanagement:
‘Ach nee, zoiets gebeurt toch niet bij ons…’

Cybercrime, een schietincident, een woedende klant die naar binnen stormt en personeel gijzelt, het onwel worden van meerdere personen door het eten van uw product en dus het terughalen van het product uit de schappen, een brand die niet direct juist en efficiënt wordt bestreden en overslaat naar de buren, de directeur die alcohol heeft gedronken en op zaterdagavond een fietser doodrijdt… Of, ook daadwerkelijk gebeurd: een helikopter vliegt tegen een hijskraan en stort neer. Het zal uw pand met uw personeel maar zijn. Je verzint het niet, maar in de praktijk gebeurt het wel.

Lees de referentie van Hans Kuipers, Rampenopvang Coördiniator Diakonessenhuis: “Crisismanagement: Leiden, niet volgen. Crisismanagementtrainingen zijn onmisbaar en kunnen bij een incident hét verschil maken.”

In veel (crisis)situaties ligt het spook van de imagoschade op de loer. De media reageren snel en reporters en cameraploegen staan in no time op de stoep wanneer er zichtbaar iets fout is gegaan. Dan is het belangrijk om direct zelf met informatie naar buiten te treden, voordat men de informatie elders haalt waardoor u er geen grip op hebt.

CPE-credits
Deelnemers aan onze trainingen voor crisismanagement kunnen mogelijk CPE credits (punten) behalen voor het behoud van de CISSP-certificering voor ISC2 Informatiebeveiliging. Daarom wordt uw deelname in onze cursusadministratie geregistreerd indien u de presentielijst heeft afgetekend. Op uw certificaat staat de duur van de training in uren vermeld. Op basis daarvan kunt u de CPE-credits aanvragen. Voor crisissimulaties geldt dat deelnemers ook hiervoor mogelijk CPE-credits kunnen behalen. U dient dit dan van tevoren aan ons aan te geven. Uw deelname aan een crisissimulatie wordt dan in onze cursusadministratie geregistreerd en u ontvangt hiervan een certificaat waarop de duur van de crisissimulatie en evaluatie staat vermeld.

“It takes 20 years to build a reputation, and only five minutes to ruin it”. Warren Buffett

Risicomanagement

Risicomanagement

Het lijkt allemaal de ver-van-mijn-bedshow. Zoiets gebeurt toch niet bij ons. De praktijk leert echter dat een calamiteit of crisis toch echt iedere organisatie kan overkomen. Natuurlijk loopt de ene branche en organisatie een ander en groter risico dan de andere. Maar toch: crises zijn onvermijdelijk en risico’s zitten in een klein hoekje. En áls het zich dan openbaart, dan kunnen de gevolgen grote impact hebben op niet alleen de winst, uw gehele bedrijfsvoering en bedrijfscontinuïteit, maar zeker ook op uw imago, uw reputatie. Juist het paraat hebben van een actueel crisisplan (en zo belangrijk: geoefend zijn in de inhoud!), kan het verschil betekenen tussen voortzetting of faillissement. Want het gaat nooit om de crisis zelf maar om het oplossen ervan.
Bedrijfshulpverlening, crisismanagement en business continuity: hoe verhouden deze plannen zich tot elkaar? Als broer en zus...

Effectieve crisiscommunicatie

Effectieve crisiscommunicatie

Crisismanagement is door de razendsnelle social media vooral ook communicatiemanagement. Effectieve crisiscommunicatie is een zeer belangrijk onderdeel van het succesvol beheersen en bestrijden van kritieke gebeurtenissen. Als tijdens de crisis nog over de communicatiestrategie moet worden beslist, heeft u er een crisis bij. Uit een Oxford University studie blijkt dat bedrijven die goed reageren op crises door het publiek daadwerkelijk beloond worden en het vertrouwen behouden. Maar ook worden ze door hetzelfde publiek genadeloos afgestraft indien de organisatie slecht met de crisis omgaat en onvolledig of te laat reageert. ‘Geen commentaar’.

‘Pain is inevitable, suffering is optional.’

Totaalconcept crisisorganisatie

Totaalconcept crisisorganisatie

Crisicom hanteert een totaalconcept dat voorziet in een advies over de opzet van de crisisorganisatie, het schrijven van een helder crisisplan en het goed voorbereiden, trainen en oefenen en van uw gehele crisisorganisatie. De aanpak van Crisicom is uniek. Met behulp van film- en theatertechnieken en de acteurs Educatieve Rollenspelen (ER) en LOTUS kring Crisiact zijn wij in staat om uiterst realistische crisissimulaties te simuleren. Zo leert uw crisisteam aan de hand van de praktijk op de snelste manier wat er in crisissituaties van hen wordt verwacht en hoe men dit het beste in praktijk kan brengen. Dus geen ellenlange theoretische verhandelingen, maar juist een korte, heldere uitleg met vele praktische handvatten, gevolgd door een realistische oefening met een herkenbaar scenario.

Zie ook Opleidingen, Basistraining Crisismanagement. Hier vindt u ook meer informatie over de mogelijkheid voor een aanvullende training Effectief Communiceren.

Onderzoek: Ervaring in crisismanagement is belangrijkste succesfactor voor communicatiedirecteuren

Klik op de afbeelding hiernaast voor het volledige (Engelstalige) rapport.

Ervaring in crisismanagement is belangrijkste succesfactor voor communicatiedirecteuren

•71 procent van CCO’s werd de afgelopen twee jaar geconfronteerd met een aanval op de reputatie van hun bedrijf

•Driekwart van de CEO’s is betrokken bij het oplossen van een crisis •Sociale Media doen meer goed dan kwaad in tijden van crisis

Uit de jaarlijkse enquête, The Rising CCO IV, uitgevoerd door het wereldwijde wervings- en selectiebureau Spencer Stuart en Weber Shandwick, blijkt dat bijna twee derde (65 procent) van de communicatiedirecteuren of chief communications officers (CCO's) wereldwijd, ervaring met crisismanagement als de sleutel tot succes ziet. Dat is bijna een verdubbeling sinds de eerste editie van de enquête in 2007, toen slechts 33 procent van de CCO’s crisismanagement als succesfactor noemde.

70 procent van de internationale CCO’s gaf aan dat hun onderneming in de afgelopen twee jaar met een reputatiebedreiging te maken kreeg. Het is dan ook geen verrassing dat 65 procent stelt dat het verbeteren van de bedrijfsreputatie hun hoogste prioriteit is.

Een crisis brengt grote kosten met zich mee voor de organisatie die erdoor getroffen wordt
De meeste CEO's (74 procent) spenderen tijd aan het bestrijden van een crisis. Het duurt gemiddeld 15 maanden om een crisis te boven te komen en een dergelijke crisissituatie zorgt voor heel wat extra zorgen en werk: er is bijvoorbeeld meer media-aandacht (60 procent), meer controle door overheidsorganen (51 procent) en een terugval in het moreel van de werknemers (42 procent).

Sociale Media helpen een crisis te bestrijden
Vandaag zegt veertig procent van de CCO’s wereldwijd voorbereid te zijn op een bedreiging via sociale media. In 2010 was dat slechts 33 procent. Sociale media zijn het snelst groeiende communicatiemiddel voor CCO's wereldwijd. Toch liggen sociale media niet aan de basis van alle crisissen waarmee CCO’s vandaag de dag geconfronteerd worden. Bijna de helft van de CCO's (46 procent) die in de afgelopen twee jaar een crisis heeft meegemaakt, zei dat sociale media geen rol hebben gespeeld in de crisis. Slechts zeven procent zei dat de crisis ontstond via sociale media-platformen. Een opmerkelijke vaststelling: zelfs wanneer sociale media een rol spelen in het ontstaan van de crisis, bleken ze vaker een instrument om de crisis op te lossen dan een middel om de crisis te doen escaleren, aldus de CCO’s (respectievelijk 34 procent versus 22 procent).

"Volgens het onderzoek zal het belang van sociale media nog sterk toenemen, wat een aanzienlijke impact zal hebben op het budget van bedrijfscommunicatie," aldus Dr. Leslie Gaines-Ross, Chief Reputation Strategist bij Weber Shandwick. "Het stemt me hoopvol dat CCO’s over de hele wereld sociale media steeds vaker gebruiken om een crisis te controleren en daarmee de kans op reputatieschade verkleinen."

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen steeds vaker middel om reputatie veilig te stellen
Bijna acht op tien CCO's wereldwijd (76 procent) is van mening dat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) van cruciaal belang is om een bedrijfsreputatie veilig te stellen. Daarom erkent ongeveer de helft (52 procent) van de CCO's wereldwijd de groeiende behoefte aan een toegewijde MVO-communicatieprofessional. Bijna vier op tien (38 procent) CCO's wierven in het afgelopen jaar personen met MVO-communicatie-ervaring aan of is van plan om dit in de loop van het volgende jaar te doen. Er wordt meer belang gehecht aan MVO-expertise binnen bedrijven die de afgelopen twee jaar een crisis meemaakten, dan binnen bedrijven die niet getroffen werden door een crisis (respectievelijk 82 procent versus 63 procent).

De effectiviteit van communicatie meten
Hoe worden CCO's beoordeeld? De voornaamste manieren om CCO’s en hun communicatie-effectiviteit te beoordelen zijn respectievelijk positieve berichtgeving in de media (80 procent) en werknemerstevredenheid/-betrokkenheid (79 procent). Opvallend is dat werknemerstevredenheid sterk in belang is toegenomen sinds 2007 (van 61 procent in 2007 naar 79 procent in 2012).

Regionale bevindingen:
•Noord-Amerikaanse CCO’s voelen zich het best voorbereid om een online bedreiging voor de bedrijfsreputatie (op sociale media) aan te pakken. •In de verschillende regio’s zijn de verwachtingen van het senior management uiteenlopend. In Noord-Amerika moeten CCO’s bedreven zijn in sociale media, terwijl hun collega’s in Europa zich over de bedrijfsreputatie moeten ontfermen. In Azië ligt de klemtoon op positieve berichtgeving in de media. •De drie regio’s rangschikken positieve berichtgeving in de media en werknemersbetrokkenheid als de twee belangrijkste criteria voor het evalueren van de effectiviteit van hun communicatie. Daarnaast is het voor de CCO’s in de VS ook belangrijk om de mening van hun CEO in de kijker te zetten. Voor Europese CCO’s zijn het meten van de naamsbekendheid en attitudes van groot belang. De Aziatische CCO’s hechten dan weer veel belang aan het winnen van prijzen en erkenning. •In vergelijking met hun Europese of Aziatische collega’s lijken Noord-Amerikaanse CCO’s hun communicatie-afdeling onvoldoende te mobiliseren om hun MVO- initiatieven in de kijker te zetten.

Over het onderzoek
De vierde jaarlijkse editie van The Rising CCO onderzoekt de rol, verantwoordelijkheden en meningen van CCO’s in de grootste organisaties wereldwijd. De 142 deelnemers aan het onderzoek zijn actief binnen bedrijven in Noord-Amerika, Europa, Azië en Latijns-Amerika. De meerderheid van de respondenten werkt voor een Fortune 500 bedrijf. Het onderzoek werd online uitgevoerd van januari tot maart 2012.

Bron: Weber Shandwick Nederland

 

 Meer informatie en prijs

Ontvang per kwartaal gratis tips en nieuws

Crisicom B.V.

Algolweg 7  3821 BG AMERSFOORT

Postbus 1772  3800 BT AMERSFOORT

033 - 707 47 97
info@crisicom.nl

Routebeschrijving naar Crisicom Praktijkcentrum Amersfoort per auto en OV

Go To Top