Reanimatierichtlijn aangescherpt | Veilig BHV en EHBO trainen tijdens Covid-19. Meer informatie
  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht

Crisicom Crisismanagement en Bedrijfshulpverlening

Crisiscommunicatie


Crisismanagement is ook communicatiemanagement en kent 3 pijlers: Connectie, Compassie en Controle.

In crisis kan grote media-aandacht ontstaan, waardoor imagoschade op de loer ligt. Transparante en betrokken communicatie is tijdens crisis dan ook onontbeerlijk.

Als tijdens de crisis nog over de communicatiestrategie moet worden beslist, heeft u er een crisis bij.

Oxford University zegt in haar studie dat bedrijven die goed reageren op crises door het publiek daadwerkelijk beloond worden en het vertrouwen behouden. Maar ook worden organisaties door datzelfde publiek genadeloos afgestraft indien zij slecht met de crisis omgaat, onvolledig of te laat reageert.

Kernboodschap

Eén van de eerste taken bij crisiscommunicatie is het formuleren van een kernboodschap. Deze is de basis voor alle in- en externe communicatie.


  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht