Extra ingepland: Basis Operationeel Leidinggeven BHV op woensdag 5 juni >
  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht

Crisicom Crisismanagement en Bedrijfshulpverlening

BHV

Crisicoms Totaalaanbod op het gebied van Bedrijfshulpverlening (BHV).

Opleiden, Trainen en Oefenen: wij bieden u alles en op elk niveau.
Op operationeel niveau: alle opleidingen, trainingen en oefeningen voor de BHV. Maar ook, workshops, materialen en middelen.

Op tactisch niveau: alles voor BHV-management. Hierbij hoort onder andere het BHV-plan. In dit deel van onze website vindt u dus alles op het gebied van Bedrijfshulpverlening. Inschrijven via de cursuskalender kan eenvoudig en snel via de gele button hieronder.

Wat en waarom bedrijfshulpverlening?
Bedrijfshulpverlening is het door het bedrijf zelf georganiseerd verlenen van hulp, door werknemers, in gevaarlijke situaties. BHV'ers zorgen ervoor dat in een situatie die gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en gasten, dat letsel en schade zoveel mogelijk wordt voorkomen en beperkt. In afwachting van de komst van de reeds gealarmeerde professionele hulpverlening.


Ervaren is beleven, doen is eigen maken
Kennis en vaardigheden in de voorbereiding op incidenten, calamiteiten en crisissituaties zijn belangrijk. Om in de praktijk adequaat en effectief op te treden, is ervaring essentieel: handeling doen en (blijven) oefenen.

Uw BHV'er leert ziektebeelden en verwondingen te herkennen. Hij weet welk type brandblusser op welk moment hij op de juiste manier gebruikt. Maar hoe voelt de hitte die van het oplaaiende vuur afstraalt? Hoe behandel je een hevig bloedende snijwond? Van kennis naar ervaring.

Crisicom staat voor realistisch trainen. Niet toekijken, iedereen moet het doen om te ervaren en te onthouden, om de inzet eigen te maken. Wij richten ons op de dagelijkse praktijk van uw cursist. Realistische voorbeelden in herkenbare situaties. BHV is actie, actie, actie! In een hogere versnelling handelen en optreden. De adrenalinerush direct voelen. De BHV'er is de eerste schakel in die kostbare eerste minuten. Dáár moet je op handelen. Niet terughoudend, maar doortastend.

In het rechtermenu vindt u onder Opleidingen alle BHV-opleidingen, van de tweedaagse basisopleiding tot Masterclass Hoofd BHV. Onder Oefeningen van een eenvoudige prikkeloefening tot een algehele ontruiming.

Wat zijn als werkgever uw plichten op het gebied van bedrijfshulpverlening?

U bent verplicht in uw bedrijf bedrijfshulpverlening te regelen. Hoe u dit doet, hangt onder meer af van de aard en omvang van uw bedrijf. De RI&E is de basis. De restrisico's bepalen de inrichting van uw BHV-organisatie.

  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht