Onze visie

Wij willen toonaangevend zijn in het realiseren van een positief veranderde bewustwording van veiligheid in relatie tot continuïteit.

Onze visie

Wij willen toonaangevend zijn in het realiseren van een positief veranderde bewustwording van veiligheid in relatie tot continuïteit.

Onze missie

Niet de wetgeving maar inzicht in nut en noodzaak en het belang van bedrijfscontinuïteit, zou voor een organisatie het uitgangspunt voor het treffen van veiligheidsmaatregelen moeten zijn. Onze missie is dat er een omslag komt van 'moeten' naar 'willen' en dat vanuit die bewustwording een ieder zorg draagt voor veiligheid en continuïteit; vanuit het besef dat veiligheid van ons allemaal is.

Bewustwording: veiligheid is van ons allemaal

Crisicom werkt aan de bewustwording dat veiligheid van ons allemaal is. Dit doen we vanuit onze overtuiging dat veiligheid geen absoluut begrip is. Het is een proces dat regelmatig aan veranderingen en aanpassingen onderhevig is, door interne wijzigingen of verplichtingen vanuit de overheid. Je zal moeten blijven sturen, spiegelen en schakelen. Helaas zijn kosten van investeringen hierin wel kwantificeerbaar, terwijl opbrengsten van het opvangen van niet te voorspellen gebeurtenissen dat niet zijn. Besparingen zijn dan verleidelijk, maar kunnen leiden tot sluipende en onzichtbare aantasting van het veiligheidsniveau. Of zoals de heer prof. mr. Pieter van Vollenhoven het eerder omschreven heeft: ‘Veiligheid kost een hoop geld. En je moet investeren in iets wat je hoopt nooit nodig te hebben. Dat is het probleem’.

Ons bedrijfsconcept

Wij leiden op, trainen en oefenen vanuit de overtuiging ‘ervaren is beleven, doen is eigen maken’. Stelt u zich voor dat u of uw organisatie iets overkomt. Wat zou ú dan willen dat er gebeurt? Die vraag is ons uitgangspunt en het antwoord is een handelend optreden, snel en adequaat.

Wij maken duidelijke keuzes op het gebied van opleiden, trainen en oefenen. We blijven de nadruk leggen op praktisch en realistisch oefenen. Als voorbeeld gebruiken we graag het autorijden: de theorieregels zijn er en die moet je leren. Vervolgens ga je oefenen om in de praktijk te ervaren wat diezelfde regels nou precies inhouden. Als je examen doet word je getest of je alles weet en o zo belangrijk, of je de procedures goed uitvoert. Bij een calamiteit geldt namelijk precies hetzelfde: je moet leren en weten wat je moet doen, je moet het vervolgens minstens een keer zelf hebben gedaan om het ook in de praktijk zo te kunnen doen. En… je zal het moeten blijven doen om het te kúnnen blijven doen. Sturen, spiegelen, schakelen; alles tegelijk. En blijven opletten.

Professioneel, innovatief en altijd met oog voor eenvoudige en vooral praktische oplossingen die bij úw organisatie passen. Dat is ons uitgangspunt. We zeggen ook wel: doordachte oplossingen voor onverwachte gebeurtenissen. Geen stel-je-voorverhaal maar puur praktisch en om mee aan de slag te gaan. Wij bieden een totaalaanbod ten aanzien van de basisopleiding en training van de bedrijfshulpverlener, de gehele BHV-organisatie, risicobeheersing, crisismanagement, crisiscommunicatie en business continuity management.

Het is niet moeilijk om een kwalitatief goede en dure dienstverlening te bieden, evenzo een slechte en goedkope. Maar om een goed én betaalbaar product continu te blijven leveren moet je niet alleen kostenbewust maar vooral ook vernieuwend blijven denken. Dat doet Crisicom vanaf het eerste begin en dit was juist het uitgangspunt bij de start. Bedrijfshulpverlening en Crisismanagement en alles dat ermee te maken heeft naar een hoger niveau tillen. Met onze gezamenlijke ruim 50 jaar ervaring op dit vakgebied hebben we de opkomst van de bedrijfshulpverlening in Nederland van dichtbij meegemaakt. Nadat in 1994 het besluit Bedrijfshulpverlening zorgde voor een voorzichtige start zijn in de jaren daarna meer bedrijven gaan investeren in een hulpverleningsorganisatie. Daarbij was in veel gevallen wet- en regelgeving de bepalende factor. Meer en meer zagen we echter dat organisaties dit deden vanuit het bewustzijn dat ook hen mogelijk iets zou kunnen overkomen en men daarop voorbereid wilde zijn.

Wij merken en horen nog te vaak dat niet iedereen beseft dat er mensen binnen en buiten het bedrijf zijn, 24/7, die zich inzetten voor de ander, niet voor zichzelf. Vaak realiseert men zich niet voldoende dat de BHV’er zijn kennis en kunde op peil houdt, júist voor de ander. Tijd en energie die hij investeert in het voorbereid zijn om het verschil te kunnen maken. Tussen leven en dood. Tussen bedrijfscontinuïteit en bedrijfsbeëindiging. Waardering en ondersteuning voor de collega die zich inzet voor de collega’s en bezoekers. ‘Ik doe het ook voor jou!’ De slogan van Dag van de BHV, waarvan Crisicom initiator en organisator is met ondersteuning van acht landelijke partners uit het bedrijfsleven, zoals RDW en Essent.

Samen bereiken we meer

We werken samen met twee partners, met collega-opleiders in het land, die onze overtuiging delen in het praktisch oefenen en met wie we op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid kunnen samenwerken. We werken samen met onze klanten. De samenwerking betreft onze inzet die verdergaat dan opleiden, trainen en oefenen. Wij geven advies, denken en kijken mee, bieden een luisterend oor als er zich onverwacht een situatie voordoet. Omdat wij vinden dat dit erbij hoort. Om ook voor de klant een partner te kunnen zijn. Meer te zijn dan ‘slechts’ een leverancier van een product. Wij werken graag samen voor de best passende oplossing. Onverwacht en doordacht. We werken samen met leveranciers die conform onze eigen opvattingen zaken doen. Opvattingen zoals doen wat je zegt en afspraken nakomen. Crisicom vertrouwt op een goede en langdurige relatie met leveranciers die verantwoordelijkheid nemen voor mens en milieu. Dichtbij binnen hun eigen bedrijf en met betrekking tot hun eigen medewerkers en buiten het bedrijf bijvoorbeeld door de keuzes die zij maken ten aanzien van (de samenstelling van) hun producten.

Ondersteuning initiatieven

Wij willen op het gebied van veiligheid en gezondheid binnen de bedrijven en organisaties zo veel mogelijk groepen met elkaar verbinden. Actief samenwerken, samen sterk voor preventie. De directie met de werknemers, de manager met zijn personeel, de collega’s onderling, de BHV’ers met de niet-BHV’ers. Zij allen, met elkaar, zijn het grote geheel dat zorg draagt voor de algemene veiligheid en gezondheid op het werk. Veiligheid blijft tenslotte een mensending.

We hebben ook een brede oriëntatie wat partnerschappen betreft. Wij leggen de verbinding met partners in het land, bedrijven, (hulp)organisaties en klanten:

Dag van de BHV iedere 1e maandag van november: Crisicom initiator en organisator• Dag van de BHV

Dag van de BHV: iedere 1e maandag van november. Besef, waardering en support zijn de sleutelwoorden voor deze Dag, die door Crisicom in 2012 is geïnitieerd. Tijdens deze landelijke Dag wordt binnen de organisaties extra aandacht gevraagd en besteed aan de inzet van hun bedrijfshulpverleners. De Dag kent daardoor 2 doelgroepen: de BHV’ers zelf, om hen extra in het zonnetje te zetten maar nog belangrijker, de niet-BHV’ers. Aandacht vragen voor wie de BHV’er zich eigenlijk in zet. De slogan luidt dus ook ‘Ik doe het ook voor jou!’

Stichting Maatschappij en VeiligheidStichting Maatschappij en Veiligheid

SMV maakt zich sterk voor iedereen die zich inzet voor de veiligheid in onze samenleving. Het uiten van waardering vinden zij daarbij van groot belang.
Burgermoed
Terwijl vroeger alleen de overheid verantwoordelijk was voor veiligheid, zijn tegenwoordig ook individuen, ondernemingen en organisaties medeverantwoordelijk geworden. Enerzijds zijn wij dus zeer afhankelijk geworden van het veiligheidsbeleid van organisaties en ondernemingen; anderzijds is het de vraag wat wij van mensen mogen verwachten die geconfronteerd worden met een ongeval of een vorm van criminaliteit, en dan vooral in de periode voordat de hulpdiensten arriveren?


Crisicom sponsort WensAmbulance Utrecht

De stichting WensAmbulance Utrecht heeft als doel: het op professionele wijze vervoeren van personen in hun (pre)terminale fase conform de door hen gewenste wensen. Op dit moment spaart de stichting voor een ambulance om volwassenen en kinderen in hun (pre)terminale levensfase, dan wel bedlegerig zijn, professioneel en comfortabel liggend vervoer aan te bieden. Crisicom heeft hiervoor een sponsorbijdrage geleverd.

Crisicom ondersteunt Stichting Veilig Onderwijs Magazine Stop het Pesten - Stichting Veilig Onderwijs

Sociale veiligheid in school heeft veel aspecten. Het is veelmeer dan het opstellen van een aantal regels en afspraken. Er moet sprake zijn van doordacht beleid. Beleid waaraan de werkelijkheid van alledag getoetst moet worden. Waarbij gedegen gemonitord moet worden, geëvalueerd, bijgesteld en opnieuw getoetst. Daarbij stelt de overheid inmiddels hoge kwaliteitseisen aan scholen via de wet Sociale Veiligheid op School. Crisicom heeft een bijdrage geleverd voor het Magazine Stop het Pesten.

'Het BeterBoek'

Crisicom sponsort sinds meerdere jaren het maatschappelijke zorgproject "Het BeterBoek" voor de kinderafdeling en dagbehandeling in het St. Anna Ziekenhuis te Geldrop. Wanneer een kind op de kinderafdeling wordt opgenomen, mogelijk als gevolg van een ongeval of andere calamiteit, krijgt het kind een speciaal boek: het BeterBoek! Dit is een kleur-doe-spelletjesboek. Hierin wordt duidelijk uitgelegd wat er allemaal in een ziekenhuis gebeurt. Een ziekenhuisopname is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor heel jonge kinderen. Een goede voorbereiding en begeleiding kunnen veel angst en onzekerheid wegnemen. Het BeterBoek helpt hierbij. Als het kind weer naar huis gaat, dan mag het dit BeterBoek meenemen om bijvoorbeeld op school te laten zien en te vertellen in de klas hoe het was in het ziekenhuis.

Crisicom sponsort Veluwse Wens Ambulance

'Een gezond mens heeft 1000 wensen, iemand die ernstig ziek is vaak nog maar 1.' Veluwse Wens Ambulance maakt deel uit van de 'samenwerkende wensambulances'. Veluwse Wens Ambulance maakt een langgekoesterde wens mede mogelijk door het aanbieden van comfortabel en professioneel vervoer voor mensen in een (pre)terminaal stadium en voor ernstig chronisch zieken die bedlegerig zijn met indicatie ambulancevervoer.

Stichting Leven met Kanker 

Jaarlijks organiseert de Stichting Leven met Kanker een speelgoedactie in ziekenhuizen. Bekende Nederlanders verrassen zieke kinderen met een cadeau en geven hun eventjes een glimlach op hun gezicht. Wie wil er nu niet uit de handen van zijn of haar idool aan bed een cadeau ontvangen? Om de speelgoedactie financieel rendabel te maken,en vooral te houden, maakt de stichting bureau-onderleggers met logo's van de sponsoren. De onderleggers worden gebruikt in het ziekenhuis en bij relaties en ketenpartners in de zorg en medische wereld. Crisicom sponsort de speelgoedactie 2017 bij het Diakonessenhuis.

Crisicom trotse sponsor van Tour du ALS in 2015 en Alpe d'HuZes 2015 en 2016

Johan Kramer (brandinstructeur bij Crisicom en voor Brandweer Nederland teamleider Alpe d'HuZes) heeft donderdag 28 mei 2015 de Mont Ventoux beklommen voor Tour du ALS. Samen met zijn dochter nam Johan een paar dagen later op woensdag 3 en donderdag 4 juni alweer deel aan Alpe d'HuZes. Vader en dochter (en hun andere teamleden) leverden een supersportieve inspanning om zich hard te maken voor kanker- en ALS-patiënten. Met beide ziekten hebben zij van zo dichtbij te maken, binnen de familie en naaste vriendenkring. Crisicom sponsort Johan en zijn team en deze twee fantastische evenementen trots en met liefde.

Alpe d'HuZes 2016: donderdag 2 juni

Brigitte Kramer neemt dit jaar deel met 2 beklimmingen. Op de koersdag begeleidt Johan Kramer niet alleen zijn dochter maar het gehele team 'Team Amber Gold'. In de week ervoor fietst Johan de Alpe zelf. Brigitte, op de website 'Opgeven is geen optie', uitkomend voor Team Amber Gold: "Mijn keuze dat afgelopen jaar niet mijn laatste jaar was, is omdat dit jaar een bijzonder jaar is. De koersdag is op 02-06-2016. Dit is de sterfdatum van Amber. De ouders van Amber fietsen daarom dit jaar ook mee." Wat kan je hier op zeggen…  > https://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/ambergold

UPDATE na de koersdag:
Johan: "Mijn kanjer heeft de berg beklommen. 2x 14 kilometer. Crisicom bedankt voor de sponsoring!"
We kunnen niet anders dan het helemaal met Johan eens te zijn: 'Supergoed, Brigitte!!'

Onze medewerkers

Nuchtere, eerlijke, meedenkende mensen werken, ieder vanuit het eigen specialisme, binnen Crisicom samen om Crisicom verder te laten groeien. Alle medewerkers - fulltime, parttime en ZZP’ers door het hele land - zijn zich bewust waar Crisicom voor staat ten aanzien van klantbenadering en kwaliteit. Iedereen staat achter de missie, visie en het bedrijfsconcept waarbij ook hier weer geldt dat veiligheid van ons allemaal is. Maakt niet uit welke functie wordt vervuld. We doen het iedere dag weer met zijn allen en … met plezier. Wie is wie?

Ontvang per kwartaal gratis tips en nieuws

Crisicom B.V.

Algolweg 7  3821 BG AMERSFOORT

Postbus 1772  3800 BT AMERSFOORT

033 - 707 47 97
info@crisicom.nl

Routebeschrijving naar Crisicom Praktijkcentrum Amersfoort per auto en OV

Go To Top