Meer weten over Crisismanagement? Schrijf u nu in voor de open inschrijving in februari!
  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht

Crisicom Crisismanagement en Bedrijfshulpverlening

Christien van 't Land

Land, C. van 't

Binnen de afdeling operations zorgt Christien voor de lesinhoudelijke informatie die nodig is om een klantprogramma op juiste wijze uit te voeren. Vooraf inventariseert ze de opleidingsbehoefte, specifieke aandachtspunten en leerdoelen, waarna ze de les verder uitwerkt tot een klantprogramma. Daarnaast brieft ze de instructeurs, acteurs en LOTUS, zodat deze op de hoogte zijn van de gemaakte afspraken. Tevens volgt Christien de feedback op de trainingen via de evaluatieformulieren en verwerkt deze in volgende trainingen of oefeningen.