Emergency Response Officer - Refresher Training Course - 11 June - Claim your seat
  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht

Crisicom Crisismanagement en Bedrijfshulpverlening

Rosa Groen-Minelli

Groen-Minelli

Rosa ondersteunt de consultants, docenten en trainers van crisismanagement, crisiscommunicatie en BCM. Daarnaast is zij de projectleider bij grote crisisoefeningen en mediatrainingen en is zij betrokken bij alle planvorming en adviestrajecten op dit gebied.