4 nov: update coronamaatregelen | veilig BHV en EHBO trainen tijdens Covid-19. meer informatie
  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht

Crisicom Crisismanagement en Bedrijfshulpverlening

Veilige Vrijdag Tips

Wij geven u graag onderstaande tips als leidraad mee:

Organisatie

    Personeel - Voldoende BHV’ers aanwezig? (Ook bij vakantie, ziekte, verlof en vertrek?)
    Procedures beschreven en actueel?
    Ontruimingsplattegronden actueel en
    Ontruimingsplattegronden toegankelijk c.q. leesbaar voor alle BHV’ers?
    Bent u inzetbaar?
    Kent u uw BHV team?
    Kent u uw pand? (Ook buiten uw werkplek?)
    Bent u herkenbaar als BHV’er?

Opleiden Trainen Oefenen

    Bent u opgeleid?
    Wordt u bijgeschoold?
    Wordt u getraind?
    Oefent u regelmatig? (Met het BHV-team, maar ook met de gehele organisatie?)
    Realiseert u zich dat u op ieder moment als BHV’er paraat moet staan en inzetbaar moet zijn?

Materialen, middelen en techniek
Een goed getrainde BHV’er weet wat hij kan doen en ook welke hulpmiddelen hij daarvoor nodig heeft.

EHBO

    Heeft u voldoende materialen voor handen om EHBO te kunnen verlenen?
    EHBO koffer?
    Pleisterdispenser?
    AED?

BCO   

    Heeft u voldoende materialen om actie op het gebied van BCO te ondernemen?
    Brandblusmiddelen
    Portofoon/communicatiemiddel
    Is de verzamelplek gemarkeerd?

Techniek

    BMI in orde?
    Ontruimingsinstallatie?
    Vluchtwegaanduiding?
    Zijn de nooduitgangen herkenbaar en vrij?
    Controleert u periodiek op aanwezigheid en werking van materialen en middelen?
    Zijn er materialen die een onderhoudscontract hebben?
    Wat zijn de aansluitnummers bij de instanties/organisaties, wat is hun (nood)telefoonnummer?

Nazorg

    Is de nazorg georganiseerd (vastgelegd)?
    Opvang voor de bezoekers/collega’s?
    Opvang voor de BHV’er zelf?

Tips voor de rondgang

    Loopt u periodiek zelf de controles of wordt tussen meerdere BHV’ers afgewisseld?
    In teamverband of in koppels?
    Op vaste tijdstippen?
    Aangekondigd of onaangekondigd?
    Zorgt u ervoor dat u toegang heeft tot het hele gebouw?
    Zit u regelmatig met het Hoofd BHV om de tafel? Met VeiligeVrijdag op de agenda?
    Stelt u informatieve vragen aan niet-BHV’ers?
    Weten uw collega’s niet-BHV’ers, wie de BHV’ers zijn binnen hun organisatie?
    Doet u een hesje aan tijdens de rondgang? Bent u herkenbaar?)
    Bent u bereikbaar voor een niet-BHV’er, bijvoorbeeld om een signalering door te geven?
    Doet u als BHV’er hier wat mee, welke actie(s) onderneemt u?

The safety of the people shall be the highest law.’
Marcus Tullius Cicero, Romeins Staatsman 106-43 v. Chr.


  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht