4 nov: update coronamaatregelen | veilig BHV en EHBO trainen tijdens Covid-19. meer informatie
  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht

Crisicom Crisismanagement en Bedrijfshulpverlening

Hoe werkt Veilige Vrijdag

'Veiligheid ontstaat niet door regels of procedures, maar door het handelen van mensen'.

Benno Baksteen, Nederlands luchtvaartdeskundige, oud-gezagvoerder, VNV-voorzitter en sinds 1998 is voorzitter van Dutch Expert Group Aviation Safety.

Veilige Vrijdag: even terugkijken op de afgelopen week en vooruitkijken naar de komende week.

o   Hoe veilig was de afgelopen week? Wat ging goed of wat kan beter?
o   Hoe veilig kan daardoor de komende week zijn?

Neem Veilige Vrijdag als vast agendapunt op:

√ in het werkoverleg

√ in het BHV-overleg

√ in het veiligheidsoverleg

√ op de agenda van de OR

√ op de agenda van directie, management en

√ op de agenda van raad of college van bestuur

√ en… op de agenda van de BHV-verantwoordelijke, want…

… vergeet de nieuwe collega niet!
Dus kijk ook even naar de 1e van de maand, de datum en dag dat doorgaans de meeste nieuwe collega’s starten. Je kunt er niet vanuit gaan dat de nieuwe collega meteen de risico’s (her)kent die aan het werk (of pand) verbonden zijn. Zorg ervoor dat de meest belangrijke aandachtspunten (zoals interne alarmnummer, vluchtweg, kennismaken BHV’ers) onderdeel uitmaken van de introductie.

Met Veilige Vrijdag pakt u als BHV-organisatie het momentum binnen een organisatie.

Wij (als BHV-organisatie met elkaar, met alle collega’s, met en voor iedereen) gaan structureel aan de slag met de veiligheid binnen de organisatie.’


  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht