Basic Training Emergency Response Officer (ERO) - 2 days - April 18/19 - Claim your seat now >
  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht

Crisicom Crisismanagement en Bedrijfshulpverlening

Landelijk project AED voor Iedereen

AED voor Iedereen: “Help mee: maak van Nederland het meest hartveilige land van Europa”

‘AED voor Iedereen’ betreft een uniek totaalaanbod tegen een exclusieve prijs voor hartveilige zorg in ieders directe omgeving en buurt.


Om deze ambitie waar te maken zullen alle AED’s in Nederland:

√ 24/7 beschikbaar zijn voor iedereen

√ aan de buitengevel bevestigd

√ vrij toegankelijk zonder codering of slot.

Voor iedereen:
➢ Ongeacht waar de persoon die hulp nodig heeft zich bevindt
➢ Beschikbaar voor alle (burger- en bedrijfs-)hulpverleners, als ook voor iedereen die direct hulp kan en wil verlenen met inzet van de AED, met ondersteuning van de 112-meldkamer, ingeval van een noodsituatie sprake is

De Hartstichting ondersteunt de campagne van harte en hoopt door deze campagne dat nog meer AED's aan de buitenmuur worden bevestigd, mede in het kader van de zesminutenzone.

Uniek voor Nederland: AED voor Iedereen mag als eerste -en enige!- in Nederland het prachtige Forward Hearts programma onderdeel laten uitmaken van het totaalaanbod.