Realistisch Praktijkgericht Belevingsgericht

Erkende kwaliteit

BVBN

Crisicom is actief lid Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland (BVBN). BVBN is een brancheorganisatie voor en door Opleiding- en Adviesbedrijven die op het terrein van Brandveiligheid en BHV in staat zijn om hoogwaardige bhv opleidingen te verzorgen. Het doel van de BVBN is ​​​​​​om samen met de BHV-opleiders en -adviseurs de positie van BHV op een hoger niveau brengen bij de werkgevers in Nederland.

First Aid Network (FAN)

First Aid Network (FAN) ontwikkelt en certificeert (internationaal) erkende trainingen op het gebied van eerste hulp. First Aid Network biedt een praktijkgericht, gevarieerd en voordelig Eerste Hulp programma met het accent op het bouwen van zelfvertrouwen om in acute situaties ook daadwerkelijk het geleerde in de praktijk te brengen.

Het Oranje Kruis

Het Oranje Kruis is een onafhankelijk certificerende organisatie op het gebied van Eerste Hulp.

MVO-Register

Sinds 2015 toetst het MVO-register jaarlijks de MVO inspanningen en voortgang van Crisicom. Het MVO-register is een digitaal register waar bedrijven (leveranciers) hun MVO-prestaties zichtbaar maken aan klanten (inkopers). Het register verifieert de informatie zodat deze betrouwbaar is. Het MVO-register bevordert transparantie en maakt duurzaamheid bespreekbaar. ‘Dé duurzame databank van ons allemaal.’

Nederlandse Reanimatie Raad (NRR)

Opleiders die in Nederland NRR/ERC erkende opleidingen gespecialiseerde reanimatie willen organiseren, dienen daartoe erkend te worden door de Nederlandse Reanimatie Raad. Om voor erkenning in aanmerking te komen, dient het opleidingsinstituut te voldoen aan de criteria van de NRR. Naast de controle van deze criteria wordt het opleidingsinstituut ook bezocht door een verpleegkundig consulent van de Nederlandse Reanimatie Raad welk het instituut beoordeelt op een aantal onderwerpen.

NIBHV

Crisicom biedt BHV opleidingen die voldoen aan de kwaliteitsnorm conform het NIBHV Keurmerk. Om in aanmerking te komen voor dit keurmerk moeten opleiders voldoen aan strenge toelatingseisen. Na toekenning van het Keurmerk worden ze jaarlijks gecontroleerd tijdens audits en praktijkbezoeken.

NVB

Crisicom is lid van de Nederlandse Vereniging Bedrijfshulpverlening (NVB). De NVB is een landelijke organisatie waaraan bedrijven verbonden zijn met een bedrijfshulpverleningsorganisatie. De NVB is hét kenniscentrum voor bedrijfshulpverlening. Als kenniscentrum beantwoordt het alle vragen die betrekking hebben op dit onderwerp.