Veilig BHV en EHBO trainen tijdens Covid-19. Meer informatie
  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht

Crisicom Crisismanagement en Bedrijfshulpverlening

Duurzaamheid MVO

Crisicom is het eerste bedrijf met een maximale score in het MVO-Register op alle relevante onderwerpen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zijn trots! Crisicom heeft weer een volledige score op alle relevante onderwerpen voor het MVO-register behaald! 

Eerder al waren we binnen de branche de eerste aanbieder die door het MVO-register (v.h. FIRA Platform) is geregistreerd (sinds 2015). Door deelname aan het MVO-register kiest Crisicom voor transparantie en rapportage over MVO-prestaties. Voorafgaand aan registratie vindt uitgebreide screening plaats. In april 2020 is Crisicom na hertoetsing, voor het 6e achtereenvolgende jaar, een Assurance Statement verleend.

De beoordeling heeft in april 2020 tot een verlenging van de status geleid, met een nieuw/herzien Assurance Statement.

'We compliment Crisicom with new measures on participant and employee safety, and for its efforts to create awareness on (corporate) safety. Other practices are focused on environment and human development. Crisicom had committed to the template CRS declaration,including commitment to all CRS principles and to progress on material issues. The Crisicom value chain is accessible and complete.'

Recent is het FIRA Platform samengegaan met het MVO-register. Het MVO-register en de werkwijze is gebaseerd op internationale standaarden voor MVO zoals: ISO26000, GRI en AA1000.

Op dit moment (30 april 2020) zijn 1777 organisaties opgenomen in het MVO-register.

Het MVO-register is een digitaal register waar bedrijven (leveranciers) hun MVO-prestaties zichtbaar maken aan klanten (inkopers). Het register verifieert de informatie zodat deze betrouwbaar is. Het MVO-register bevordert transparantie en maakt duurzaamheid bespreekbaar. 'Dé duurzame databank van ons allemaal.'


De zeven MVO core issues zijn:
1. behoorlijk bestuur
2. mensenrechten
3. arbeidsrelatie tussen werkgevers en werknemers
4. transparantie over milieuprestaties en maatregelen voor verbetering
5. eerlijk zaken doen tussen onze organisatie en de waardeketen
6. adequate en eerlijke informatie aan de gebruikers van onze producten en/of dienstverlening
7. betrokken bij en bijdragen aan de samenleving.

Crisicom onderschrijft het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij zetten ons in voor de belangen van onze klanten, medewerkers, aandeelhouders en de gemeenschap door praktische toepassingen op het gebied van MVO. Jaarlijks evalueren wij, onder begeleiding en toezicht van het FIRA Platform, ons MVO-beleid en bijbehorende doelen om zeker te stellen dat deze nog in lijn is met onze toekomstvisie.

  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht