OPEN Inschrijving Beheerder Brandmeldinstallatie (NIBHV) - Amersfoort - 1e dag 25-04, 2e dag 23-05 >
  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht

Crisicom Crisismanagement en Bedrijfshulpverlening

Duurzaamheid MVO

Crisicom is in 2015 in Nederland de eerste BHV-aanbieder met de MVO-waardering door het FIRA Platform. Jaarlijks vindt hertoetsing plaats. Het FIRA Platform en de werkwijze is gebaseerd op internationale standaarden voor MVO zoals: ISO26000, GRI en AA1000.

De beoordeling heeft maart 2019 tot een verlenging van de status geleid met een nieuw/herzien Assurance Statement.

'We compliment Crisicom with new measures on participant and employee safety, and for its efforts to create awareness on (corporate) safety. Other practices are focused on environment and human development. Crisicom had committed to the template CRS declaration,including commitment to all CRS principles and to progress on material issues. The Crisicom value chain is accessible and complete.'

Het FIRA Platform is een digitaal register waar bedrijven (leveranciers) hun MVO-prestaties zichtbaar maken aan klanten (inkopers). FIRA verifieert de informatie zodat deze betrouwbaar is. Het FIRA platform bevordert transparantie en maakt duurzaamheid bespreekbaar.


De zeven MVO core issues zijn:
1. behoorlijk bestuur
2. mensenrechten
3. arbeidsrelatie tussen werkgevers en werknemers
4. transparantie over milieuprestaties en maatregelen voor verbetering
5. eerlijk zaken doen tussen onze organisatie en de waardeketen
6. adequate en eerlijke informatie aan de gebruikers van onze producten en/of dienstverlening
7. betrokken bij en bijdragen aan de samenleving.

Crisicom onderschrijft het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij zetten ons in voor de belangen van onze klanten, medewerkers, aandeelhouders en de gemeenschap door praktische toepassingen op het gebied van MVO. Jaarlijks evalueren wij, onder begeleiding en toezicht van het FIRA Platform, ons MVO-beleid en bijbehorende doelen om zeker te stellen dat deze nog in lijn is met onze toekomstvisie.

  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht