Meer weten over Crisismanagement? Schrijf u nu in voor de open inschrijving in februari!
  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht

Crisicom Crisismanagement en Bedrijfshulpverlening

Crisismanagement

Crisicom bouwt crisisorganisaties, een totaalconcept voor crisismanagement.
Crisicom adviseert over de opzet van de crisisorganisatie en schrijft -samen met u- een helder crisisplan. Crisicom traint uw gehele crisisorganisatie. Met film- en theatertechnieken en de acteurs Educatieve Rollenspelen (ER) en LOTUS kring Crisiact simuleren wij uiterst realistische crisissituaties.

Uw crisisteam leert in de praktijk wat er in crisissituaties van hen wordt verwacht en hoe men dit het beste in praktijk kan brengen. Wij staan voor een korte en heldere uitleg van de theorie en bieden praktische handvatten, gevolgd door realistische oefenen met op maat gesneden scenario’s. Met scherpe evaluaties haalt Crisicom samen met u het maximale uit uw training. Zo bouwen wij samen met u een effectieve crisisorganisatie, zodat u voorbereid bent! Mail of bel direct voor meer informatie over opleiden, trainen en oefenen van het CMT.

"Vertel me nog eens waarom je denkt dat het voorkomen van een crisis een uitgave is in plaats van een investering?"
- Crisismanager tegen CEO

 

De crisistraining biedt een korte, heldere uitleg met veel praktische handvatten, gevolgd door een realistische oefening met een herkenbaar scenario. Uw crisisteam leert aan de hand van de praktijk hoe te handelen in crisissituaties op de snelste manier.

.


In crisissituaties komt het crisisteam samen in de interne of externe crisislocatie. Intern zolang dit nog veilig kan of extern wanneer de interne locatie niet (meer) veilig of toegankelijk is. Op iedere crisislocatie dienen voldoende faciliteiten aanwezig te zijn voor het optimaal functioneren van het team.

Direct na een calamiteit de dagelijkse gang van zaken extern weer oppakken? Dat kan op een aantal speciaal hiertoe ingerichte uitwijklocaties. Ze bevinden zich verspreid over Nederland en België in moderne, representatieve kantoorgebouwen. De werkplekken zijn 24/7 operationeel met toegang tot uw eigen netwerk en telefoonnummers. Crisicom werkt hiertoe samen met een specialist op dit gebied.

Crisismanagement gaat over inzicht en overzicht, gebaseerd op dat wat je weet in de juiste volgorde van belangrijkheid. Het gaat nooit om de crisis zelf, altijd om het oplossen ervan! Pas als je weet wat de consequenties zijn en je alle informatie hebt die je nodig hebt, kun je een beslissing nemen.

“If I had 60 minutes to solve a problem, I’d spend 55 minutes defining it, and 5 minutes solving it.”
Albert Einstein

Een groot aantal organisaties zendt personeel uit naar andere landen, naar locaties waar deze collega's tijdelijk gaan wonen en werken. Dit zijn veelal organisaties met veel werknemers, multinationals, maar ook universiteiten (studenten, bijvoorbeeld in het kader van een uitwisseling) of vrijwilligers. Zij allen worden aangeduid als expat, de afkorting van expatriate.
Organisaties met hun personeel in buitenlandse risicogebieden dienen voorbereid te zijn op rampen, oorlog, ontvoering, gijzeling, molest of andere crisissituaties die een bedreiging vormen voor hun personeel, voor de expats.

Specialistische expertise
Crisicom heeft in de afgelopen jaren veel specialistische expertise opgebouwd in het voorbereiden van crisisteams op dergelijke situaties. Mede doordat wij samen met verschillende ministeries ook betrokken zijn bij de training en oefening voor uitzending van overheidspersoneel naar buitenlandse crisisgebieden. Inmiddels hebben wij in tientallen crisisoefeningen directieleden en managers getraind in dit soort crisismanagementprocessen.

Wilt u een buitenlandprotocol opstellen, uw crisisplan uitbreiden met buitenlandse crisissituaties of uw crisisteam hierin trainen of oefenen, neemt u dan contact met ons op voor meer informatie of een afspraak. Geheel vrijblijvend uiteraard, wij staan u graag te woord.

Sr. Consultant Crisismanagement Arnold van Dam wordt voor een artikel over crisismanagement in het grootste vakblad en magazine voor horecaondernemers 'Entree' geïnterviewd.

'Crisismanagement: ervaringen en tips. Voorbereid op rampscenario's. De helft van de bedrijven die te maken krijgen met brand, is binnen twee jaar failliet.' Het gehele artikel leest u hier.

  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht