4 nov: update coronamaatregelen | veilig BHV en EHBO trainen tijdens Covid-19. meer informatie
  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht

Crisicom Crisismanagement en Bedrijfshulpverlening

Plottertraining

Plotten: gestructureerde informatieverwerking. Plottertraining: in ieder crisismanagementteam is iemand aangesteld in de functie van Plotter CMT.

De Plotter CMT is degene die binnen het CMT zorg draagt voor de gestructureerde informatieverwerking en het zo belangrijke Centraal Overzicht bijhoudt waarin alle in- en uitgaande informatie wordt 'geplot' (genotuleerd). De functie van Plotter CMT, ook wel Notulist CMT genoemd, is één van de meest belangrijke en tevens één van de meest onderschatte functies binnen het crisismanagement. Bij de huidige snelheid en beschikbaarheid van informatie via alle mogelijke kanalen (social media!) is het ondenkbaar dat een CMT goed kan functioneren wanneer er, bij de start van het CMT, 'even iemand aangewezen wordt die alles opschrijft'. Op die manier creëert het CMT haar eigen crisis!


  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht